Lajme

KPK rrëzoi raportin e ILDKPKI në seancën dëgjimore ndaj Qemal Zaimit

Qemal Zaimi, ish-inspektor i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe tani nëpunës pranë KLGJ, pati një seancë dëgjimore pa probleme, ndërsa Komisioni i Pavarur i Kualifikimit rrëzoi pretendimet e ngritura në raportin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit mbi dokumentacionin e një huaje.