LAJME > Komisioneri Publik

Konfirmimi i prokurores Armida Hamiti ankimohet në Kolegj

Konfirmimi i prokurores Armida Hamiti ankimohet në Kolegj

By Edmond Hoxhaj February 3, 2023
Prokurorja e Tiranës, Armida Hamiti (Moçka) u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më 21 dhjetor 2022, pasi u aplikua parimi i proporcionalitetit lidhur me gjetjet në kriterin e pasurisë, duke konkluduar se ajo kishte arritur nivel të besueshëm në këtë kriter rivlerësimi. Po ashtu, Hamiti mori…
1 2 3 4 5 6 7 8