Skeda e pasurisë së deklaruar –Alma Kodraliu – Gjykata e Tiranës
KPK Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar –Alma Kodraliu – Gjykata e Tiranës

Gjyqtarja Alma Kodraliu e Gjykatës së Tiranës do të përballet të premten më 16 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Brunilda Bekteshi, Lulzim Hamitaj dhe Etleda Çiftja.

Alma Kodraliu përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2010 dhe u emërua gjyqtare në Gjykatën e Pogradecit. Kodraliu punoi si ndihmëse ligjore në Gjykatën e Lartë në vitet 2013-2015 dhe prej vitit 2016 e ushtron funksionin në Gjykatën e Tiranës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të gjyqtares Alma Kodraliu nga viti 2009 deri në fund të vitit 2019.

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga gjyqtarja Alma Kodraliu.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2009, gjyqtarja Alma Kodraliu zotëronte pasuri me vlerë 800 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e saj familjare kap vlerën e 3 milionë lekëve.

Ajo zotëron familjarisht likujditete bankare prej 1.3 milionë lekësh si dhe likujditete të akimuluara në cash prej 1.7 milionë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën e deklarimit janë 17.9 milionë lekë, nga të cilat 69% kanë si burim pagën e subjektit, gati 8% pagat e familjarëve, rreth 10% nga shitja e pasurive të paluajtshme dhe 8% nga dhuratat në cash.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 11 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” një transfertë bankare në llogarinë e vajzës për mbulimin e shpenzimeve të studimit.

Në vitin 2016, vajza e subjektit deklaron llogari bankare me vlerë 9963 euro të transferuara nga llogaria e gjyshes për mbulimin e shpenzimeve të shkollimit. Gjithashtu në vitin 2016, subjekti deklaron huadhënie prej 2100 euro ndaj një personi fizik, hua e kthyer plotësisht në rrugë bankare një vit më vonë.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Deklarata e pasurisë së vitit 2019

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *