Skeda e pasurisë së deklaruar-Alma Liçaj- kryetare e Apelit të Vlorës

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Skeda
Gjyqtarja Alma Liçaj, e cila drejton Gjykatën e Apelit të Vlorës do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

 Alma Liçaj, kryetare e Gjykatës së Apelit të Vlorës do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e rivlerësimit për Liçajn drejtohet nga Xhensila Pine dhe ka si anëtarë Lulzim Hamitajn dhe Olsi Komicin.

Alma Liçaj e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2000. Përreth një dekade, Liçaj ka punuar si gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Vlorës, ndërsa në vitin 2009 u komandua si kryetare e Gjykatës së Apelit të Vlorës, detyrë në të cilën u emërua më pas.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Alma Liçaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Skeda e pasurisë së deklaruar e kryetares së Gjykatës së Apelit Vlorë, Alma Liçaj për vitet 2003-2017.

Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se gjyqtarja Alma Liçaj deklaronte pasuri familjare në vlerën e 7.5 milionë lekëve në vitin 2003-kur së bashku me bashkëshortin deklaruan për herë të parë në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Referuar deklaratës së tyre të parë, bashkëshortët Liçaj zotëronin një banesë 3-katëshe me sipërfaqe 300 m2 me vlerë 5 milionë lekë, një apartament banimi me vlerë 2 milionë lekë si dhe një automjet në vlerën e 500 mijë lekëve.

Në fund të vitit 2017, pasuria familjare e gjyqtares Liçaj kap vlerën e 32.8 milionë lekëve, pa përfshirë këtu pasuri të patundshme të përfituara përmes kontratave të dhurimit.

Pasuritë e patundshme përbëjnë zërin kryesor të pasurisë familjare me vlerë të deklaruar prej 28.5 milionë lekësh. Familja Liçaj zotëron gjithashtu automjete në vlerën e 3.1 milionë lekëve, kursime në cash me vlerë 3.9 milionë lekë dhe rreth 49 mijë lekë llogari bankare.

Për periudhën deklaruese 2003-2017, Liçaj ka realizuar familjarisht të ardhura me vlerë 25.9 milionë lekë. Rreth 63 për qind e të ardhurave kanë si burim pagën e saj në gjyqësor, 22 për qind e të ardhurave totale llogariten si fitime nga shitja e automjeteve dhe rreth 14 për qind e të ardhurave përbëhen nga aktiviteti privat i bashkëshortit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit të gjyqtares Alma Liçaj, nga të cilat dy prej deklaratave rezultojnë me mungesë burimesh financiare.

Në vitin 2009, subjekti rezulton me mungesë burimesh për pasurinë e shtuar në vlerën e 1.2 milionë lekëve, ndërsa për vitin 2016 rezulton me një diferencë të vogël negative prej 9 mijë lekësh.

BIRN ka identifikuar gjithashtu disa “flamur të kuq” në analizën e pasurisë familjare të gjyqtares Alma Liçaj, ku shit-blerja e shpeshtë e automjeteve rezulton më e dukshmja. Përgjatë viteve të deklarimit, bashkëshorti i gjyqtares ka blerë dhe shitur 7 automjete, duke siguruar fitime të konsiderueshme në vlerën e 5.8 milionë lekëve nga transaksionet.

Përfitimi i pasurive të paluajtshme përmes kontratës së dhurimit apo trashëgimisë është një tjetër “flamur i kuq” i përfituar në këtë analizë. Vetëm në vitin 2016, bashkëshorti i gjyqtares ka përfituar përmes kontratave të dhurimit dy njësi me sipërfaqe 43 m2 dhe 95 m2 si dhe një garazh me sipërfaqe 35 m2, ndërsa gjyqtarja Liçaj ka fituar 25 për qind të një apartamenti si trashëgimi nga babai.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al