Skeda e pasurisë së deklaruar –Anita Mici –Gjykata e Apelit Durrës

Skeda
Gjyqtarja e Apelit të Durrësit, Anita Mici do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017.

Gjyqtarja Anita Mici e Gjykatës së Apelit të Durrësit do të përballet të enjten më 16 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut përbëhet nga Olsi Komici, Lulzim Hamitaj dhe Brunilda Bekteshi.

Anita Mici ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitet 2002-2005 dhe është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Shkodrës. Në vitin 2010, Mici u transferua në Gjykatën e Durrësit ndërsa në vitin 2016 u dekretua gjyqtare në Gjykatën e Apelit Durrës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Anita Mici nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja e Gjykatës së Apelit të Durrësit, Anita Mici për vitet 2004-2017.

Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2003, gjyqtarja Anita Mici deklaronte pasuri familjare prej 8.2 milionë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria e saj është dyfishuar dhe kap vlerën e 22.8 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2017, pasuria e patundshme, përfshi edhe asetet e zotëruara nga prindërit kapin vlerën e 16.6 milionë lekëve, ndërkohë që Mici deklaron familjarisht edhe 1.9 milionë lekë likujditete bankare, 1.7 milionë lekë kursime në cash si dhe automjete me vlerë 2.2 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 30.2 milionë lekë, nga të cilat 42% kanë si burim pagën nga funksioni i gjyqtarit ndërsa 47% rrjedhin nga paga dhe biznesi i bashkëshortit. Dhurata në cash nga babai zë 9% në totalin e të ardhurave.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Kontrolli aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit të Znj. Mici rezultoi pa probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” dhurimin e 3 milionë lekëve nga babai në vitin 2006, të cilat shërbyen si burim i pjesshëm për blerjen e një apartamenti me vlerë 75 mijë euro. Pjesa tjetër e apartamentit u financua përmes një kredie bankare prej 45 mijë eurosh.

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al