Skeda e pasurisë së deklaruar –Ervin Karanxha –Prokuroria e Tiranës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Ervin Karanxha –Prokuroria e Tiranës

Prokurori Ervin Karanxha i Prokurorisë së Tiranës do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Prokurori Ervin Karanxha i Prokurorisë së Tiranës do të përballet të mërkurën më 23 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Etleda Çiftja, Valbona Sanxhaktari dhe Pamela Qirko.

Ervin Karanxha ka përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2003 dhe u emërua prokuror në Prokurorinë e Tiranës –ku vazhdon ta ushtrojë funksionin prej gati dy dekadash.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Ervin Karanxha nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare e deklaruar nga prokurori i Tiranës, Ervin Karanxha.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurori Ervin Karanxha deklaron pasuri prej 434 mijë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare kap vlerën e 19.8 milionë lekëve.

Karanxha zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 13.5 milionë lekë dhe kursime në cash prej 6.2 milionë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 22.9 milionë lekë, nga të cilat 60% kanë si burim pagën e subjektit si prokuror dhe 39% pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Subjekti Ervin Karanxha rezulton me pamjaftueshmëri të burimeve financiare për të mbuluar shtesën e aseteve në vitin 2011 në vlerën 215,847 lekë, pa llogaritur shpenzimet vjetore për konsum familjar.

Në vitin 2009, bashkëshortja e subjektit deklaron si person i lidhur një apartament banimi të blerë në vitin 2005 me vlerë 39,000 euro. Si burim financimi për këtë apartament, ajo deklaron vetëm një kredi bankare prej 2,500,000 lekë. Gjithashtu në vitin 2010, deklarohet  shlyerja e kësaj kredie përmes një kontrate huaje me vlerë 1,200,000 lekë.

Në vitin 2011, subjekti deklaron shtesë apartament banimi me sipërfaqe 114.5 m2 në Berat me vlerë 6,000,000 lekë, por në qershor të vitit 2011, kontrata është revokuar. Më 1 tetor është blerë apartament banimi me sipërfaqe 90.12 m2, me vlerë 8,200,000 lekë në Tiranë, me burim financimi 1,000,000 lekë kursime të akumuluara dhe 5,000,000 lekë kredi bankare.

Në fund të vitit 2017 sipas deklarimeve, subjekti Ervin Karanxha rezulton me gjendje Cash progresive në vlerë 6,296,515 lekë. Nga kjo gjendje, 35,000 dollarë i përkasin babait të deklaruesit, 409,625 lekë bashkëshortes dhe diferenca janë kursime të akumuluara ndër vite të deklaruesit.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *