Skeda e pasurisë së deklaruar – Mariana Velçani –Gjykata Administrative Durrës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar – Mariana Velçani –Gjykata Administrative Durrës

Kryetarja e Gjykatës Administrative të Durrësit, Mariana Velçani do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Mariana Velçani, kryetare e Gjykatës Administrative të Durrësit do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Velçanin përbëhet nga Firdes Shuli, Roland Ilia dhe Brunilda Bekteshi.

Mariana Velçani e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1998. Ajo ka punuar për më shumë se një dekadë si gjyqtare në Gjykatën e Beratit dhe në vitin 2014 u dekretua si anëtare e Gjykatës Administrative të Durrësit. Velçani u zgjodh gjithashtu përmes shortit si anëtare zëvendësuese e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2020.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Mariana Velçani nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga kryetarja e Gjykatës Administrative Durrës, Mariana Velçani.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se gjyqtarja Velçani zotëronte familjarisht pasuri me vlerë 3 milionë lekë në vitin 2003, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria e saj familjare është rritur me 4 herë, duke kapur vlerën e 12.3 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2017, ajo zotëron pasuri të patundshme me vlerë 9.2 milionë lekë, automjete me vlerë 2.7 milionë lekë dhe likuiditete bankare prej 434 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 25.4 milionë lekë. Rreth 58% e të ardhurave kanë si burim pagën nga funksioni i gjyqtarit të Znj. Velçani, ndërsa 41% burojnë nga paga e bashkëshortit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklarata që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” pakësimin e kursimeve në gjendje cash, më shumë sesa vlera që deklarohej si e disponueshme. Më konkretisht në vitin 2013, ajo deklaron pakësim të 6 mijë eurove në cash për blerje aseti, ndërkohë që gjendja e akumuluar cash deri në këtë vit deklarohej në 480 mijë lekë.

Gjithashtu në vitin 2015, gjyqtarja deklaron pakësim të gjendjes cash me rreth 1 milion lekë, ndërkohë që dispononte gjendje cash të deklaruar në vlerën e 565 mijë lekëve.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *