Anëtari i KPA, Ardian Hajdari (në qendër) gjatë shpalljes së një vendimi. Foto: Kolegji i Posaçëm i Apelimit.
Artikull kryesor ! Lajme

SPAK kërkon gjykimin e anëtarit të KPA, Ardian Hajdari për fshehje të ardhurash

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK ka dërguar për gjykim çështjen penale në ngarkim të anëtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Ardian Hajdari, i akuzuar për veprat penale të “fshehjes së të ardhurave” dhe “deklarimit të rremë të pasurisë”.

Prej 7 shkurtit 2022, Hajdari është pezulluar nga detyra në KPA, pasi u mor i pandehur nga SPAK.

Ardian Hajdari është anëtari i dytë i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që procedohet penalisht pas Luan Dacit, tashmë i shkarkuar. Daci u shpall fajtor me vendim të formës së prerë për falsifikimin e formularit të aplikimit që e zgjodhi atë anëtar të Kolegjit.

Anëtari i KPA-së, Ardian Hajdari refuzoi të komentonte akuzat dhe kërkesën e SPAK, ndërsa i tha BIRN se qëndrimet e tij lidhur me këtë çështje “do t’i mbajë para gjykatës”.

Më 24 qershor 2020, Hajdari u kallëzua penalisht në SPAK me pretendimin se kishte gënjyer në aplikimin për t’u zgjedhur anëtar i KPA-së përmes falsifikimit të dokumenteve. Kallëzimi i referohej deklarimit të tij se punonte prej 17 vitesh si avokat.

Në kërkesën e SPAK për dërgimin për gjykim të çështjes ndaj Hajdarit, që BIRN e ka parë, konstatohet se në kohën kur ai ka kryer deklarimin pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, ILDKPKI në vitin 2017 në funksion të aplikimit të tij për një pozicion në institucionet e vetingut, ka lënë bosh rubrikën lidhur me të ardhurat e krijuara më parë nga avokatia.

Sipas prokurorisë, mosdeklarimi i të ardhurave nga aktiviteti i avokatisë nuk është harresë, por është një fshehje e mirëfilltë e kryer për disa vite me radhë. Sipas verifikimeve të kryera, Hajdari ka përfaqësuar në cilësinë e avokatit dhjetra çështje për disa vite, por nuk i ka deklaruar në tatime të ardhurat e fituara.

SPAK vëren se prej shumë vitesh, Hajdari depozitonte pranë organeve tatimore deklarata tatimore me vlera zero ose ndonjë deklaratë me vlerë të papërfillshme. Po ashtu, nga hetimi ka rezultuar se ai ka mbajtur të njëjtin qëndrim edhe pas kontrollit tatimor të kryer për shkak të kërkesës për çregjistrim, duke pasqyruar një aktivitet me të ardhura thuajse ‘zero’.

“Siç rezulton e provuar nga hetimi, ky shtetas, gjatë gjithë viteve të ushtrimit të profesionit të avokatit është udhëhequr nga qëllimi i vetëm për të fshehur të ardhurat, me qëllim për të mos paguar detyrimet tatimore ndaj shtetit,” thuhet në kërkesën e SPAK, ku shtohet se për këtë arsye ai nuk mund të deklaronte të ardhurat që kishte realizuar realisht.

Në kërkesë thuhet se shtetasi Ardian Hajdari ka pasur detyrimin për të deklaruar angazhimin në veprimtarinë që krijon të ardhura, siç ka qenë ajo e avokatisë deri në gusht të vitit 2017 kur e ka ushtruar këtë profesion, si dhe shumën neto të krijuar në lekë apo në valutë. Veç faktit që ai e ka lënë bosh këtë rubrikë të deklaratës së pasurisë, ka rezultuar se nuk e ka korrigjuar as në vijim kur është pyetur në ILDKPKI.

Bazuar në këto të dhëna të hetimit, SPAK konkludon se Hajdari e ka konsumuar edhe veprën penale “refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër qe ka detyrimin ligjor për deklarim”, parshikuar nga ne j 257/a paragrafi i dytë i Kodit Penal, në formën e fshehjes së interesave private e konkretisht angazhimin e tij si avokat dhe të ardhurat e realizuara.

Ndërkohë, SPAK vlerëson se duhet të pushohet pjesërisht procedimi lidhur me veprën penale të “falsifikimit të dokumenteve”. Prokuroria shprehet se ka arritur në këtë konkluzion duke konsideruar se “fshehja e të ardhurave” dhe “…deklarimi i rremë…” panë ILDKPKI-së e përfshijnë në vetvete falsifikimin, duke qenë se është fshehur e vërteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *