Gjyqtarja Eda Kaja e Gjykatës së Rrethit Durrës, pas vendimit të KPK. Foto:Vladimir Karaj
KPK

Gjyqtarja Eda Kaja u gjet me probleme të shumta për pasurinë

Gjyqtarja e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës, Eda Kaja u shkarkua nga detyra më 16 nëntor 2021 pasi prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit u konkludua se kishe kryer deklarim të pasaktë e pamajftueshëm për pasurinë; deklarim të rremë dhe veprime fiktive; se ka zhvilluar procese gjyqësore në situatë konflikti interesi interesi; është gjenur në […]