Analiza dhe Opinione

Dyshimi i KPK: “Maria Qirjazi shfrytëzoi pozicionin si gjyqtare në blerjen e pasurive publike”.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton se gjyqtarja e Apelit Tiranë, Maria Qirjazi ka vepruar në cënim të besimit të publikut në blerjen e disa trojeve publike në shuma të vogla dhe duke i shkëmbyer ato me vlera monetare dhjetëra herë më të mëdha, në kundërshtim me qëllimin e përftimit nga njësitë vendore dhe duke […]