Analiza dhe Opinione

KPK u bind nga provat e “tërthorta” të gjyqtares Flora Hajredinaj

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i ka vlerësuar të mjaftueshme deklarimet vjetore të gjyqtares Flora Hajredinaj dhe deklaratat e personave të ndryshëm mbi egzistencën e një marrëdhënie qiraje të paprovuar me dokumentacion ligjor, prej nga janë përfituar një pjesë të ardhurave që kanë shërbyer për krijimin e një vlere në shumën 40 mijë euro që […]