Skeda e pasurisë së deklaruar –Albert Murçaj –Prokuroria e Tiranës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Albert Murçaj –Prokuroria e Tiranës

Prokurori Albert Murçaj i Prokurorisë së Tiranës do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2009 deri në fund të vitit 2018.Prokurori Albert Murçaj i Prokurorisë së Rrethit Tiranë do të përballet të mërkurën më 5 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjyqësore që po kryen procesin e tij të vetingut përbëhet nga Suela Zhegu, Alma Faskaj dhe Etleda Çiftja.

Albert Murçaj përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2010 dhe pas një periudhe stazhi në Prokurorinë e Durrësit, u emërua në Prokurorinë e Tropojës. Ai ka punuar gjithashtu si drejtues i Prokurorisë së Pukës, zv.drejtues dhe drejtues i Prokurorisë së Shkodrës dhe aktualisht e ushtron funksionin në Prokurorinë e Tiranës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Albert Murçaj nga viti 2009 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Albert Murçaj për vitet 2009-2018.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2009, prokurori Albert Murçaj deklaronte 1.3 milionë lekë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e tij kap vlerën e 3.7 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2018, Murçaj zotëron kursime të akumuluara në cash prej 2.7 milionë lekësh dhe likujditete bankare prej 943 mijë lekësh.

Të ardhurat për periudhën deklaruese 12 milionë lekë dhe burojnë në 99% të tyre nga paga për shkak të funksionit si prokuror.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 10 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, vlen për t’u theksuar se prokurori Albert Murçaj ka deklaruar në kategorinë e aseteve nga viti 2009 deri në vitin 2018 vetëm likujditete cash dhe në bankë. Gjendja e akumuluar cash në fund të vitit 2018 kap vlerën e 2.7 milionë lekëve, ndërkohë që kufiri i lejuar ligjor për zyrtarët publikë është 1.5 milionë lekë.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012  

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *