Gjyqtarja Elsa Ulliri pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Vladimir Karaj.
KPK Lajme Veting

Gjyqtarja Elsa Ulliri përballet me vetingun

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi të martën seancën dëgjimore ndaj gjyqtares së Gjykatës së Lezhës, Elsa Ulliri. Trupa e përbërë nga Roland Ilia kryesues, Pamela Qirko anëtare dhe Etleda Çiftja relatore, bëri me dije se e kishte hetuar Ullirin në të tre kriteret.

Në relatimin e shkurtër të Çiftjes u bë me dije se Ullirit nuk i ishin gjetur probleme të pasurisë, që siç i kishte rezultuar Komisionit, ishte e gjitha e trashëguar nga babai. Megjithatë, gjyqtares iu kërkuan shpjegime për disa prej deklarimeve të saj dhe po ashtu edhe për dy bilance negative në të cilat gjendej familja e saj, në shumat 150 dhe 158 mijë lekë.

Sipas Komisionit, Ulliri nuk kishte deklaruar pasurinë e anëtarëve të familjes për vitet që kishin qenë në një certifikatë familjare. Gjyqtarja tha se ky kishte qenë keqkuptim i saj dhe forma në të cilën ishte orientuar nga ILDKPKI, por këmbënguli se siç rezultonte nga hetimi, të afërmit e saj nuk kishin pasuri të tjera veç atyre të trashëguara, një përfundim që ishte arritur edhe nga KPK.

Po ashtu Ullirit iu kërkuan shpjegime për mos deklarim të pagesës në formë dhurate prej xhaxhait për një udhëtim në Itali. Gjyqtarja pranoi mosdeklarimin e kësaj pagese për shkak të harresës dhe i vuri në dukje KPK-së se e kishte deklaruar atë në vitin pasardhës vetëm disa muaj pas deklaratës në fjalë. Ajo tha se kjo pagesë ndikonte në bilancin financiar të familjes në vitin 2013 dhe i kërkoi KPK-së ta mbante atë parasysh në analizë financiare.

Gjyqtares po ashtu i ishte kërkuar informacion për mosdeklarim të aksioneve të saj në kompaninë e trashëguar nga babai i ndjerë. Ulliri tha se këto aksione ishin deklaruar në pjesën konfidenciale të deklarimit të parë dhe ajo nuk i kishte deklaruar ato në deklaratën vjetore duke qenë se nuk kishte pasur ndryshim të tyre. Ulliri bëri me dije se aksionet i ishin dhuruar në vijim të motrës dhe se kjo ishte deklaruar si ndryshim i pasurisë.

KPK tha se kishte hetuar trashëgiminë nga babai dhe po ashtu kishte hetuar transaksionet financiare të nënës, por nuk kishte gjetur në to probleme që mund të lidheshin me subjektin e rivlerësimit.

Komisioni po ashtu bëri me dije se pas një raporti pozitiv, kishte marrë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar një raport të dytë negativ. Çiftja nuk dha një qëndrim të KPK për raportin e dytë. Ajo tha se trupa dhe vëzhguesi ndërkombëtar kishin parë materialet e klasifikuara, por nuk bëri me dije ndonjë qëndrim mbi to.

Në vijim, Çiftja tha se KPK kishte hetuar 4 vendime penale të subjektit, që dukej se lidheshin me raportin e DSIK-së. Relatorja tha se për tre prej tyre nuk ishte gjetur asnjë problem.

Për një vendim të katërt, KPK tha se i kishte kërkuar shpjegime gjyqtares për lehtësimin e masës së sigurisë për një të akuzuar përsëritës. KPK nuk bëri me dije çfarë vepre penale bëhej fjalë, por në shpjegimet e saj, Ulliri, pasi e cilësoi “fyes dhe zhgënjyes” raportin e DSIK, sqaroi se masa e butë e sigurisë ishte dhënë për një të akuzuar për “drejtim të parregullt të mjeteve”. Ulliri tha se në këtë rast kishte mbajtur parasysh llojin e veprës penale, masën e dënimit për këtë vepër dhe se personi në fjalë ishte mësues në një shkollë 9-vjeçare dhe kujdesej për babain e tij të sëmurë. Ajo tha se masat e sigurisë në këto raste ishin të ngjashme në të gjitha gjykatat.

Ndërkohë, në sqarimet për një rast të ngjashëm, për të cilin KPK kishte marrë indicie nga një denoncim, Ulliri vuri në dukje se kishte vendosur barazinë para ligjit. Ajo tha se i pandehuri akuzohej në një proces ndërtimi pa leje, por që në fakt kishte si të dyshuar kryesor zyrtarë lokalë që dyshoheshin për leje të kundraligjshme. Gjyqtarja tha se fillimisht pronarit të godinës i ishte dhënë masë më e rëndë shtrënguese, por pasi prokuroria kishte kërkuar masa më të lehta për zyrtarët lokale dhe pasi i akuzuari kishte kërkuar rishikim, ajo e kishte parë me vend që ai të kishte të njëjtën masë si të akuzuarit e tjerë në këtë çështje.

Sa i përket një denoncimi që pretendonte shkelje procedurale të gjyqtares në konsiderimin e dëshmive të marra në gjyq, Ulli i tha trupës se ky pretendim ishte shqyrtuar nga e njëjta trupë edhe për një subjekt tjetër dhe nuk ishte gjetur si shkelje. Ulliri këmbënguli se nuk kishte pasur shkelje procedurale dhe tha se kishte cituar praktikën e ndjekur në përgjigjet me shkrim.

Në fund të fjalës së saj, Ulliri i pasi falënderoi trupën për hetimin e thelluar kërkoi konfirmim në detyrë. KPK njoftoi se vendimi do të shpallet më 30 qershor në orën 9.15.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *