Gjyqtarja Etleva Temo duke dalë nga seanca publike e KPK | Foto : Edmond Hoxhaj/BIRN
KPK Lajme Veting

Shpallet vendimi përfundimtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për Etleva Temon

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla si kryesuese, Sokol Çomo si relator, dhe anëtarët Ina Rama, Natasha Mulaj dhe Rezarta Schuetz, ka vendosur unanimisht të lërë në fuqi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 307, të datës 12 Tetor 2020, që i përket znj. Etleva Temo.

Ky vendim, i bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm, duke shtuar një tjetër kapitull në historinë e reformës në drejtësi të Shqipërisë.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) ka vendosur të shkarkojë Etleva Temo nga detyra si gjyqtare e Gjykatë së Apelit të Korçës.

Ky vendim u mor pasi u identifikuan disa probleme që lidhen me pasurinë e znj. Temo dhe me konflikte interesi në gjykimin e disa çështjeve gjyqësore.

Ndër të tjera, u hetua një rast i veçantë i një kontrate shitblerjeje të një automjeti, të cilin bashkëshorti i znj. Temo kishte shitur disa herë, duke shfaqur një mungesë burimesh financiare për krijimin e pasurive dhe kryerjen e shpenzimeve të caktuara.

Gjithashtu, u ngritën dyshime për konflikt interesi në lidhje me gjykimin e disa çështjeve, pasi znj. Temo kishte kontakte me disa persona të cilët ajo i kishte gjykuar në të kaluarën. Këto rrethana çuan në konkluzionin se subjekti ishte në situatë konflikti të interesit gjatë gjykimit të këtyre çështjeve.

Etleva Temo e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2003 si gjyqtare në Gjykatën e Pogradecit. Në vitin 2014, Temo u promovua si gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Korçës, ku e ushtroi detyrën deri në shkarkimin e saj .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *