Skeda e pasurisë së deklaruar – Arian Ndoja – Prokuroria e Durrësit
KPK Skeda Veting

Skeda e pasurisë së deklaruar – Arian Ndoja – Prokuroria e Durrësit

Prokurori Arian Ndoja i Prokurorisë së Durrësit po përballet të premten më 29 prill me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Olsi Komici, Xhensila Pine dhe Firdes Shuli.

Arian Ndoja përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2002 dhe punoi fillimisht si prokuror në Prokurorinë e Durrësit. Në vitin 2004, Ndoja u largua nga prokuroria dhe punoi si avokat deri në vitin 2008, kur u rikthye në sistem.

Në nëntor të vitit 2019, Ndoja mbeti i plagosur gjatë një atentati me armë të ndodhur në autostradën Durrës-Tiranë, në vendin e quajtur “Mbikalimi i Shkozetit”, ndërsa po udhëtonte sipas policisë në shoqërinë e një personi me precedentë penalë.

Pas atentatit, KLP kërkoi hetim disiplinor ndaj Ndojës për sjellje që bien në kundërshtim me statusin e magjistratit.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurori Arian Ndoja nga viti 2003 deri në fund të vitit 2016.

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurori Arian Ndoja.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2003, prokurori Arian Ndoja deklaronte pasuri me vlerë 200 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria e tij familjare kap vlerën e 129.9 milionë lekëve, duke shënuar një rritje me 649 herë.

Në fund të vitit 2016, Ndoja zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 44.8 milionë lekë, sende me vlerë të veçantë prej 21.5 milionë lekësh, likujditete bankare prej 12 milionë lekësh, automjete me vlerë 8.5 milionë lekë si dhe kursime në cash prej 633 mijë lekësh.

Ndoja deklaron gjithashtu huadhënie me vlerë 42.2 milionë lekë si dhe pjesë në kapital prej 40 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 142.8 milionë lekë, nga të cilat 73% kanë si burim aktivitetin privat të Ndojës dhe bashkëshortes së tij. Të ardhurat nga paga të subjektit dhe familjarëve zënë 10% të totalit, ndërsa të ardhurat nga shitja e pasurive të paluajtshme gati 9%.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 12 vite, dy prej deklaratave rezultojnë me probleme.

Subjekti Arian Ndoja gjatë periudhës deklaruese 2004-2016 rezulton me burime të pamjaftueshme financiare në dy vite; në vitin 2010 në shumën 10,376,166 lekë dhe në vitin 2016 në shumën 31,396,034 lekë.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi një sërë “flamujsh të kuq” që lidhen me huadhëniet dhe transaksionet me pasurinë.

Subjekti Arian Ndoja ka shkëputje nga detyra nga viti 2004 deri në vitin 2008 dhe ne deklarimin Para Fillimit të vitit 2008 deklarohet pasuri e shtuar në vlerën 86,851,831 lekë (konvertuar me kursin e vitit), me burim financiar të ardhurat nga ushtrimi i aktivitetit të avokatisë në total 750,000 euro.

Në deklaratën Para Fillimit të Detyrës 2008 deklaron huadhënie me kontratë noteriale një personi fizik në shumën 75,000 euro. Po ashtu në vitin 2016, i jep hua pa interes kushëririt 88,000 euro si dhe 163,855 euro me kontratë noteriale për huadhënie shoqërisë “Artel 04” dhe një shtetasi.

Në vitin 2016 subjekti ka nënshkruar një deklaratë noteriale për detyrim monetar në shumën 159,520 euro nga shtetasi me inicialet F.B. për shkak të mospërmbushjes së detyrimit sipas kontratës së porosisë.

Bashkëshortja e subjektit në vitin 2012 deklaron të ardhura si juriste në shoqërinë “Rafaelo 2”, e njëjta shoqëri me të cilën në vitin 2016 nënshkruhet kontratë sipërmarrje për njësi shërbimi dhe apartamente në Shëngjin. Objekti i kësaj kontrate sipërmarrje është i paqartë, pasi i referohet kontratës së vitit 2015, por në deklaratën Periodike/Vjetore 2015 nuk ka të dhëna lidhur me këtë investim. Në vitet e mëparshme përmenden kontrata shpëmbimi dhe kontrata dhurimi në emër të bashkëshortes, por është e pamundur të bëhet lidhje logjike e transaksioneve me pasuritë e paluajtshme për shkak të informacionit të paplotë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata Para Fillimit të Detyrës 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *