Skeda e pasurisë së deklaruar – Fahrije Stringa Budo – Gjykata e Tiranës
KPK Skeda Veting

Skeda e pasurisë së deklaruar – Fahrije Stringa Budo – Gjykata e Tiranës

Gjyqtarja Fahrije Stringa Budo e Gjykatës së Tiranës do të përballet të martën më 11 prill me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari dhe Genta Tafa Bungo.

Fahrije Stringa e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2000 dhe punon prej më shumë se dy dekadash si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë familjare të deklaruar nga gjyqtarja Fahrije Stringa Budo nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Fahrije Stringa Budo.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, gjyqtarja Fahrije Stringa Budo zotëronte pasuri me vlerë 4.6 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare kap vlerën e 35 milionë lekëve.

Ajo zotëron familjarisht likujditete bankare në vlerën e 33.3 milionë lekëve, automjete me vlerë 1.6 milionë lekë si dhe pasuri të paluajtshme të deklaruara në vlerën e 22 mijë lekëve.

Të ardhurat familjare për periudhën e deklarimit janë 49.7 milionë lekë, nga të cilat gati 32% kanë si burim pagën e subjektit nga funksioni i gjyqtares, 33.5% kanë si burim të ardhurat nga shitja e pasurive të paluajtshme dhe gati 19% të ardhurat nga qiratë. Të ardhura në vlerë të vogël kanë si burim shitjen e pasurive të luajtshme dhe pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 15 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave rezultoi me probleme.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *