Skeda e pasurisë së deklaruar –Genti Shala –Gjykata Apelit Tiranë
KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Genti Shala –Gjykata Apelit Tiranë

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Tiranë, Genti Shala do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit të Tiranë, Genti Shala do të përballet të martën më 28 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut përbëhet nga Brunilda Bekteshi, Olsi Komici dhe Firdes Shuli.

Shala e ka filluar karrierën e tij si gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Në vitin 2006 ai është emëruar anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, post të e ka mbajtur deri në vitin 2008. Në vitin 2010, Shala është emëruar në Gjykatën e Apelit Tiranë, një post që e mban edhe sot.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Genti Shala nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Në deklaratën e parë të pasurisë në vitin 2003, subjekti deklaron si pasuri një apartament banimi me sipërfaqe 100 m2, të ndërtuar para viteve 90’ dhe të privatizuar me vlerën 10 mijë lekë.

Në fund të vitit 2017, pasuria totale familjare që zotëron subjekti kap një vlerë totale prej 15.9 milionë lekë. Kjo pasuri përbëhet nga 300 mijë lekë cash, automjet me vlerë 600 mijë lekë dhe pasuri të paluajtshme me vlerë 15 milionë lekë.

Të ardhurat familjare të subjektit nga viti 2003 deri në vitin 2017, kapin vlerën 17.5 milionë lekë, gati 90 % e të cilave vijnë nga të ardhurat nga paga si pasojë e funksionit dhe pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit.

Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit të subjektit nuk u konstatuan vite me probleme. Megjithatë, analiza cilësore e deklaratave periodike ngre disa ‘flamur të kuq’.

Në vitin 2014, 2015, 2016 subjekti dhe bashkëshortja e tij nuk deklarojnë të ardhurat nga funksioni dhe pagat. Gjithashtu, në vitin 2010 subjekti rideklaron asetet dhe si vlerë për shtëpinë e banimit deklaron shumën 6 milionë lekë, ndërkohë që në deklarimin për herë të parë vlera e saj është deklaruar 10 mijë lekë – e përfituar nga procesi i privatizimit të banesave. Nga deklarata nuk është e qartë nëse në vitin 2010, kjo banesë është rivlerësuar dhe nëse po sa kanë qenë shpenzimet e rivlerësimit.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pas largimit nga detyra

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *