Gjyqtari Taulant Tafa pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: BIRN.
Analiza KPK

KPK me dy vlerësime për gjyqtarin Taulant Tafa

Gjyqtari i Elbasanit, Taulant Tafa u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit më 24 prill 2023, pasi u konkludua se kishte kryer deklarim të pamjaftueshëm për pasurinë dhe rezultoi me bilanc negativ në vlerë të madhe. Gjetjet në kriterin e pastërtisë së figurës dhe aspektit profesional u trajtuan në vlerësimin tërësor, në […]

Gjyqtarja Matilda Fetau pas shpalljes së vendimit, Foto:Edmond Hoxhaj.
KPK Lajme

Gjyqtarja Matilda Fetau konfirmohet në detyrë

Gjyqtarja e Gjykatës së Elbasanit, Matilda Fetau u përball të hënën më 29 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK kur gjatë seancës dëgjimore u relatuan raporte pozitive për pasurinë dhe pastërtinë e figurës, ndërsa në aspektin profesional u evidentuan gjetje vetëm për dy çështje të denoncuara nga publiku, për të cilat ajo dha […]

Skeda e pasurisë së deklaruar – Matilda Fetau – Gjykata e Elbasanit
KPK Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar – Matilda Fetau – Gjykata e Elbasanit

Matilda Fetau, gjyqtare pranë Gjykatës së Elbasanit, do të përballet të hënën më 29 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Roland Ilia, Genta Tafa Bungo dhe Suela Zhegu. Matilda Fetau përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2015 dhe pas një […]

Gjyqtari Taulant Tafa pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: BIRN.
KPK Lajme Veting

Gjyqtari Taulant Tafa jep shpjegime për problemet në të tre kriteret e rivlerësimit

Gjyqtari Taulant Tafa i Gjykatës së rrethit Gjyqësor Elbasan u përball të mërkurën më 19 prill 2023 me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK, kur gjatë seancës së dytë dëgjimore që zgjati pesë orë, u pyet dhe dha shpjegime për probleme në të tre kriteret e rivlerësimit, për pasurinë, figurën dhe profesionalizmin. Ai u paraqit […]

Gjyqtari Taulant Tafa pas seancës në KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPK Lajme Veting

Seanca dëgjimore e gjyqtarit Taulant Tafa shtyhet me kërkesë të tij

Seanca dëgjimore lidhur me procesin e vetingut të gjyqtarit të Gjykatës së Elbasanit, Taulant Tafa dështoi të zhvillohej të martën më 11 prill 2023, për shkak të një kërkese të tij për t’iu dhënë kohë përfaqësuesit ligjor që kishte zgjedhur, që të njihej me rezultatet e hetimit administrativ të kryer prej Komisionit të Pavarur të […]