Prokurori Petrit Çano duke dalë nga KPA | Foto: Edmond Hoxhaj.
Korrupsioni KPA Lajme Vendi

KPA mbyll hetimin gjyqësor për prokurorin Petrit Çano

Kolegji vendosi mbylljen e hetimit gjyqësor, pasi Komisioneri Publik dhe vëzhguesi ndërkombëtar nuk mundën të njihen me dokumente ‘sekrete’ të një denoncimi të ri ndaj prokurorit Petrit Çano.

Prokurori Petrit Çano duke dalë nga KPA | Foto: Edmond Hoxhaj.

Shtyrja e dy seancave për t’i dhënë mundësinë Komisionerit Publik, Florian Ballhysa për t’u njohur me dokumentet dhe indiciet e reja sekrete që çuan në ndryshimin e raportit të DSIK-së për figurën e prokurorit Petrit Çano nuk sollën asnjë rezultat.

Komisioneri Ballhysa sqaroi në fillim të seancës publike në KPA të mërkurën se me ndërmjetësimin e vëzhguesit ndërkombëtar të ONM-së, Steven Kessler kishin marrë kontakt më 11 gusht me insitucionin përkatës dhe ishin njohur me procedurat, sipas të cilave nuk ishte bërë e mundur të njiheshin me përmbajtjen e dokumentit. Ky fakt u konfirmua për Kolegjin edhe prej vëzhguesit ndërkombëtar, Steven Kessler.

“Ka dy seanca që shtyhet gjykimi për nevojën ose jo të hetimit për shkakun e raportit të përditësuar të DSIK. Kërkojmë që trupi gjykues ta ketë në vëmendje,” pohoi Ballhysa.

Përfaqësuesi ligjor i prokurorit Çano, avokati Julian Mërtiri u shpreh se në kushtet kur ishte e pamundur edhe për Komisionerin Publik të njihej me dokumentet sekrete, e linte në vlerësim të Kolegjit të vendoste nëse do të kryhej ose jo hetim lidhur me indiciet e reja.

Trupi gjykues vendosi të mbyllë hetimin gjyqësor dhe u kërkoi palëve që të përgatisnin konkluzionet përfundimtare për t’i paraqitur më 14 shtator, në orën 14:00.

Një denoncim i ri ndaj Çanos, i depozituar pranë Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ONM nga i njëjti person dhe me të njëjtin objekt, u trajtua gjatë seancës publike më 30 korrik. Komisioneri Publik evidentoi atëherë se denoncimi ishte i njëjti, për të cilin me parë Kolegji ka vendosur të mos e shqyrtojë për shkak se nuk përmbush kriteret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *