Skeda e pasurisë së deklaruar –Agim Dalipaj –Prokuroria e Tropojës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Agim Dalipaj –Prokuroria e Tropojës

Prokurori Agim Dalipaj i Prokurorisë së Tropojës do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Skeda grafike tregon ndryshimin e pasurisë së tij familjare ndër vite.Prokurori i Prokurorisë së Tropojës, Agim Dalipaj do të përballet të martën më 15 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Lulzim Hamitaj, Alma Faskaj dhe Genta Tafa Bungo.

Agim Dalipaj e ka filluar karrierën në vitin 1992 dhe ka punuar për më shumë se një dekadë si prokuror i Prokurorisë së Lezhës. Prej vitit 2015, Dalipaj e ushtron funksionin si prokuror i emëruar në Tropojë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Agim Dalipaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2016. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurori Agim Dalipaj.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurori Agim Dalipaj deklaronte pasuri familjare me vlerë 600 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria familjare kap vlerën e 8.5 milionë lekëve.

Dalipaj zotëron familjarisht dy apartamente me vlerë 6.2 milionë lekë, likujditete bankare me vlerë 1.1 milionë lekë, kursime kumulative në cash prej 1 milion lekësh dhe një automjet me vlerë 69 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 24.8 milionë lekë, nga të cilat 61% kanë si burim pagën e Z.Dalipaj si prokuror dhe 38% pagën e bashkëshortes.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” blerjen e një apartamenti banimi prej 65m2 në Lezhë me vlerë 21 mijë euro. Burimi i deklaruar i kësaj pasurie janë kursimet e subjektit dhe të bashkëshortes, por kursimet e akumuluara deri në vitin 2009 janë 2 milionë lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *