Skeda e pasurisë së deklaruar – Armida Hamiti – Prokuroria e Tiranës
KPK Skeda Veting

Skeda e pasurisë së deklaruar – Armida Hamiti – Prokuroria e Tiranës

Prokurorja Armida Hamiti (Moçka) e Prokurorisë së Rrethit Tiranë do të përballet të hënën më 19 dhjetor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Roland Ilia, Pamela Qirko dhe Brunilda Bekteshi.

Armida Hamiti (Moçka) përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2012 dhe u emërua prokurore pranë Prokurorisë së Vlorës. Prej vitit 2015, ajo e ushtron funksionin pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë familjare të deklaruar nga prokurorja Armida Hamiti nga viti 2011 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurorja e Tiranës, Armida Hamiti.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2011, prokurorja Armida Hamiti (Moçka) deklaronte pasuri familjare me vlerë 6.9 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare kap vlerën e 14.4 milionë lekëve.

Ajo zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 7.4 milionë lekë, likujditete bankare me vlerë 6.3 milionë lekë, kursime në cash prej 400 mijë lekësh si dhe automjet me vlerë 199 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 14.6 milionë lekë, nga të cilat rreth 58% kanë si burim pagën e subjektit dhe 41% të ardhurat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 8 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” të ardhurat e siguruara nga aktiviteti bujqësor familjar i subjektit.

Në deklarimin fillestar të pasurisë, prokurorja Armida Hamiti (Moçka) deklaron të ardhura me vlerë 53 mijë euro të përfituara nga aktiviteti privat me ullishte, vreshtari dhe bujqësi, por nuk saktësohet nëse kjo shumë është në gjendje cash, në bankë apo e investuar.

Megjithatë, në vitet në vazhdim subjekti deklaron vazhdimisht të ardhura nga interesat e depozitave bankare dhe në vitin 2015, ajo deklaron mbyllje depozitash si dhe çeljen e një depozite të re me vlerë 42,750 euro.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *