Skeda e pasurisë së deklaruar – Elona Alvora – Prokuroria e Vlorës

Skeda
Elona Alvora, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Vlorë do të përballet të martën më 31 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifkimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Pamela Qirko, Xhensila Pine dhe Suela Zhegu. Elona Alvora përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2009 dhe pas një periudhe stazhi në Prokurorinë e Tiranës, u emërua në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku vazhdon ta kryejë detyrën. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurorja Elona Alvora nga viti 2009 deri në fund të vitit 2019. [Kliko për skedën në PDF]. [caption id="attachment_84153" align="aligncenter" width="620"] Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurorja Elona Alvora.[/caption] Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2009, prokurorja Elona Alvora deklaronte pasuri me vlerë 32 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e saj kap vlerën e 1.7 milionë lekëve. E gjithë vlera e pasurisë zotërohet si likujditete bankare. Të ardhurat për periudhën deklaruese janë 7.4 milionë lekë, të cilat burojnë në 99% të tyre nga paga për shkak të funksionit dhe një vlerë e vogël prej mësimdhënies. Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 11 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme. Deklarata Para Fillimit të Detyrës Deklarata e pasurisë së vitit 2009 Deklarata e pasurisë së vitit 2010 Deklarata e pasurisë së vitit 2011 Deklarata e pasurisë së vitit 2012 Deklarata e pasurisë së vitit 2013 Deklarata e pasurisë së vitit 2014 Deklarata e pasurisë së vitit 2015 Deklarata e pasurisë së vitit 2016 Deklarata e pasurisë së vitit 2017 Deklarata e pasurisë së vitit 2018 Deklarata e pasurisë së vitit 2019 Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Skeda e pasurisë së deklaruar – Elona Alvora – Prokuroria e Vlorës

Elona Alvora, prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Vlorë do të përballet të martën më 31 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifkimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Pamela Qirko, Xhensila Pine dhe Suela Zhegu.

Elona Alvora përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2009 dhe pas një periudhe stazhi në Prokurorinë e Tiranës, u emërua në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku vazhdon ta kryejë detyrën.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurorja Elona Alvora nga viti 2009 deri në fund të vitit 2019. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurorja Elona Alvora.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2009, prokurorja Elona Alvora deklaronte pasuri me vlerë 32 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e saj kap vlerën e 1.7 milionë lekëve.

E gjithë vlera e pasurisë zotërohet si likujditete bankare.

Të ardhurat për periudhën deklaruese janë 7.4 milionë lekë, të cilat burojnë në 99% të tyre nga paga për shkak të funksionit dhe një vlerë e vogël prej mësimdhënies.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 11 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Deklarata e pasurisë së vitit 2019

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al