Skeda e pasurisë së deklaruar –Gentian Stoja –Prokuroria e Korçës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Gentian Stoja –Prokuroria e Korçës

Prokurori Gentian Stoja i Prokurorisë së Korçës do të përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Skeda grafike tregon ndryshimin e pasurisë së tij familjare.Prokurori Gentian Stoja i Prokurorisë së Korçës do të përballet të premten më 4 qershor në seancë dëgjimore me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e tij të vetingut përbëhet nga Olsi Komici, Xhensila Pine dhe Valbona Sanxhaktari.

Gentian Stoja e ka nisur karrierën në vitin 2000 si oficer i Policisë Gjyqësore. Ai është emëruar prokuror në vitin 2009 dhe prej asaj kohe vazhdon ta ushtrojë funksionin pranë Prokurorisë së Rrethit Korçë. Aktualisht, Stoja është në garë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë për postin e drejtuesit të Prokurorisë së Korçës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Gentian Stoja nga viti 2003 deri në fund të vitit 2015. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurori i Prokurorisë së Korçës, Gentian Stoja.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, Stoja deklaronte pasuri me vlerë 262 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2015, pasuria familjare kap vlerën e 11.3 milionë lekëve.

Në fund të vitit 2015, prokurori Stoja zotëronte familjarisht një apartament me vlerë 2.8 milionë lekë në qytetin e Korçës, likujditete në cash prej 7.5 milionë lekësh, një automjet me vlerë 700 mijë lekë dhe likujditete bankare prej 260 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 19.4 milionë lekë, nga të cilat 50% burojnë nga dhuratat e bëra nga familjarët, 40% nga paga e Z. Stoja, rreth 6% të ardhura nga qiratë dhe 1.8% nga shitja e pasurisë së luajtshme.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 8 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Subjekti Gentian Stoja ka një ndërprerje të deklarimeve nga viti 2004 deri në vitin 2009. Në deklaratën fillestare të vitit 2009, subjekti deklaron të ketë kursime në cash me vlerë  15,000 euro, ndërsa bashkëshortja e tij deklaron kursime nga prindërit nga të ardhurat e qirasë së një apartamenti në vlerën 4,444,000 lekë si dhe  50,000 euro të dhuruara nga prindërit dhe motra në formë cash me rastin e martesës.

Në vitin 2011, subjekti deklaron shtesë apartament banimi, i fituar me kontratë dhurimi nga prindërit me vlerë 2.8 milionë lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata Para Fillimit të Detyrës 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *