Gjyqtari Pëllumb Zaimi (djathtas)pas seancës dëgjimore në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme Veting

Kolegji mbylli hetimet në çështjen ndaj gjyqtarit Pëllumb Zaimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit dëgjoi të enjten qëndrimet përfundimtare të palëve në çështjen ndaj gjyqtarit të Beratit Pëllumb Zaimi. Pasi pranoi më herët disa prova të reja të sjella nga gjyqtari KPA ia dha fjalën Komisionerit Publik Florian Ballhysa, i cili tha se i qëndronte ankimit. Ballhysa bëri një prezantim të shkurtër të gjetjeve […]

Gjyqtari Pëllumb Zaimi (djathtas)pas seancës dëgjimore në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

KPA çel hetimin gjyqësor të çështjes së gjyqtarit Pëllumb Zaimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të enjten me parashtrimet e çështjes së gjyqtarit të Beratit, Pëllumb Zaimi dhe vendosi çeljen e hetimit gjyqësor, duke administruar si prova pjesën më të madhe të akteve të dorëzuara nga ky subjekt rivlerësimi. Komisioneri Publik, Florian Ballhysa u qëndroi shkaqeve të ankimit të ngritura për etikën, […]

Prokurori Elidon Hysenaj pas seancës dëgjimore në KPK. Foto: Vladimir Karaj.
KP Lajme Veting

Komisioneri Publik ankimon vendimin e konfirmimit të prokurorit Elidon Hysenaj

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të martën më 14 nëntor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin në detyrë të prokurorit të Durrësit Elidon Hysenaj. Gjatë seancës dëgjimore më 5 tetor, Hysenaj u përball me pyetje për financat dhe disa çështje që kishte hetuar, që KPK i vlerësoi pa probleme penalizuese. Por, […]

Prokurori Gjergji Tako pas seancës së dytë dëgjimore,. Foto: LSA
KP Lajme Veting

“Mangësi për të ndërmarrë logjikisht hetimin”, konfirmimi i Gjergji Takos ankimohet në Kolegj

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të enjten më 2 tetor vendimarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për konfirmimin në detyrë të prokurorit të Tiranës, Gjergji Tako. Pasi prokurori Gjergji Tako u pezullua një vit nga detyra prej Komisionit, për të rindjekur Shkollën e Magjstraturës për shkak të probleme të konstatuara në kriterin profesional gjatë […]

Prokurori i Tiranës Saimir Hysa pas vendimit të konfirmimit nga KPK. Foto:BIRN
KP Lajme Veting

Konfirmimi i prokurorit Saimir Hysa ankimohet në Kolegj

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi të martën më 31 tetor vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për konfirmimin në detyrë të prokurorit të Tiranës, Saimir Hysa. Ankimi u krye edhe bazuar në rekomandimin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit që sygjeroi që një pjesë e gjetjeve në kriterin profesional dhe për pasurinë, të verifikohen nga […]

Jurida Bajraktari pas vendimit të KPK. Foto: Edmond Hoxhaj.
KP Lajme

Komisioneri Publik kërkon në KPA shkarkimin e Jurida Bajraktarit

Komisioneri Publik, Florjan Ballhysa i kërkoi Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që të vendosë shkarkimin nga detyre të Ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit, pasi sipas tij në një vlerësim tërësor të çështjes siubjekti ka cënuar besimin e publikut te drejtësia. “Në vlerësimin tërësor të procedurave, të lidhura në rastin konkret me kontrollin e […]