Gjyqtari Laurent Fuçia në KPA.
KPA Lajme

Gjyqtari Laurent Fuçia dërgohet për riedukim në Magjistraturë

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA shpalli të enjten më 25 korrik vendimin lidhur me ankimin e kryer nga Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ndaj vendimarrjes së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK, për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Vlorës, Laurent Fuçia. Laurent Fuçia u konfirmua në detyrë prej KPK-së më 8 mars 2023, pasi […]

Gjyqtarja Iliba Bezati pas seancës së KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

KPA njihet me kërkimet përfundimtare në çështjen e gjyqtares Iliba Bezati

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të enjten më 25 korrik me konkluzionet përfundimtare në çështjen e gjyqtares së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, Iliba Bezati. Komisioneri Publik Florian Ballhysa, në përfundim të procesit në KPKA, vlerësoi se Bezati nuk arrin nivel të besueshëm në kriterin e pasurisë dhe ashpërsoi kërkimin e tij […]

Gjyqtari Besnik Hoxha pas seancës në KPA. Foto: Edmond Hoxhaj.
KPA Lajme

KPA njihet me konkluzionet në çështjen e gjyqtarit Besnik Hoxha

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të hënën më 22 korrik me konkluzionet përfundimtare në çështjen e gjyqtarit të Tiranës, Besnik Hoxha, kur Komisioneri Publik i qëndroi kërkesës për shkarkimin e këtij subjekti rivlerësimi për probleme në kriterin e pasurisë dhe profesionalizmit. Gjyqtari Besnik Hoxha i kundërshtoi nëpërmjet avokates së tij, Romina Zano […]

Gjyqtarja Iliba Bezati pas seancës në KPA. Foto| BIRN
KPA Lajme

Debati në Kolegj për analizën financiare të gjyqtares Iliba Bezati

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të premten më 19 korrik me kundërshtimet e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa ndaj analizës financiare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për gjyqtaren e Apelit, Iliba Bezati, e cila paraqiti edhe ajo qëndrimin e saj. Seancën e kaluar, Kolegji i la si detyrë Komisionerit që të përcaktonte […]

Kolegji i Posaçëm i Apelimit gjatë seancës për gjyqtarit Besnik Hoxha. Foto: Vladimir Karaj.
KPA Lajme

Komisioneri Publik kërkon shkarkimin e gjyqtarit Besnik Hoxha në Kolegj

Komisioneri Publik këmbënguli të mërkurën në shkaqet e ankimit ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të gjyqtarit të Tiranës Besnik Hoxha. Në seancën e parë për shqyrtimin e ankimit në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, Komisioneri Florian Ballhysa kërkoi shkarkimin e Hoxhës, duke arsyetuar se ai nuk arrinte nivel […]

Gjyqtari Laurent Fuçia në KPA.
KPA Lajme Veting

KPA njihet me parashtrimet dhe konkluzionet përfundimtare në çështjen e gjyqtarit Laurent Fuçia

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA u njoh të martën më 9 korrik me parashtrimet dhe konkluzionet përfundimtare në çështjen e gjyqtarit të Vlorës, Laurent Fuçia. Komisioneri Publik, Florian Ballhysa kërkoi shkarkimin e Fuçisë për probleme në kriterin profesional, ndërsa subjekti i kundërshtoi duke kërkuar lënien në fuqi të konfirmimit të tij. Laurent Fuçia u […]