Analiza dhe Opinione

Prokurori i arrestuar për korrupsion nuk justifikon pasurinë

Nga hetimi administrativ ka rezultuar se prokurori i Sarandës, Sali Hasa ka kryer deklarime të pasakta dhe kontradiktore për pasurinë, ka mungesë të burimeve, si dhe është përpjekur t’i fshehë ato. Pranimi i një sipërfaqe toke në bregdet dhe i favoreve të tjera është konsideruar në cënim të besimit të publikut tek drejtësia nga KPK. […]