Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Lajme

Organizatat e shoqërisë civile të shqetësuara për ngadalësinë e vetingut

Tre organizata të shoqërisë civile, KShH, ISP dhe CSDG, që monitorojnë  rivlerësimin e gjykatësve dhe prokurorëve shprehen të shqetësuar për ngadalësimin e procesit të vetingut, hapësirën ku zhvillohen seancat dhe kohën e zbardhjes së vendimeve.

Gjyqtarët Lulzim Hamitaj, Genta Tafa Bungo, Pamela Qirko, gjatë një seance në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK | Foto : LSA

Zhvillimi i vetëm pesë seancave dëgjimore në dy muajt e fundit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, shihet si problematik prej organizatave të shoqërisë civile, të cilat thonë se kanë vërejtur një “ngadalësim të ndjeshëm të procesit të vetingut”.

Në një deklaratë të përbashkët Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), Instituti i Studimeve Politike (ISP) dhe Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG), vërejnë si problematikë edhe sallat e vogla ku po zhvillohen seancat dëgjimore dhe vonesat në zbardhjen e vendimeve.

Një një njoftim për media organizatat thonë se ritmet e procesit “kanë rëndësi të veçantë për krijimin e institucioneve të reja, për përmbushjen e detyrimeve kushtetuese e integruese të vendit, për zhbllokimin e ngërçeve të krijuara në procesin e plotësimit të vakancave në Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë, si dhe për të përmbushur në kohë e me cilësi pritshmëritë e publikut ndaj zbatimit të reformës”.

Duke u nisur nga numri i seancave të kryera në muajt qershor-korrik, organizatat thonë se ngadalësimi është i dukshëm. “Dy muajt e fundit është vërejtur një ngadalësim i ndjeshëm i procesit të vettingut, në raport me ritmet dinamike që ky proces ka patur pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) në qershor e korrik të këtij viti”, thuhet në reagim.

Tre organizatat vënë në dukje se vetëm në korrik ishin zhvilluar 31 seanca në 18 ditë, ndërkohë që në dy muaj janë zhvilluar vetëm 5 seanca dëgjimore pranë KPK-së. Po ashtu në reagim vihet re se ambjentet e reja ku po zhvillohen seancat dëgjimore janë të vogla. “Pavarësisht se nuk ka pengesa të dukshme në pjesëmarrjen e publikut dhe të medias në proces, sallat e reja janë relativisht me hapësirë të vogël për të akomoduar si vëzhguesit e pavarur ashtu dhe gazetarët, ç’ka nuk shërben procesit të publictetit dhe transparencës”, thuhet në reagim.

Aty rekomandohet që KPK të gjejë zgjidhje të tjera për zhvillimin e seancave dëgjimore në salla me më shumë hapësirë. Po ashtu në reagim kritikohet edhe vonesa në zbardhjen e vendimeve.

Procesi i vetingut apo i rivlerësimit të gjykatësve dhe prokurorëve në vend filloi në muajin mars të këtij viti me seancat dëgjimore për 57 subjektet e listës prioritare, përfshi kandidatët për institucionet e reja të drejtësisë si Këshilli i Lartë Gjyqësorë dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe anëtarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  Deri tani KPK ka mbyllur procesin për 52 subjekte prioritare, prej të cilëve 22 janë shkarkuar, 27 janë konfirmuar, pesë presin ende seancën dëgjimore dhe tre janë dorëhequr.

Vetëm pesë nga vendimet e shkarkimit kanë marrë formë të prerë në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Nga 27 të konfirmuar 9 vendime janë ankuar deri tani nga Komisioneri Publik dhe nuk janë shqyrtuar ende në Apel. Ndërkohë KPK ka shqyrtuar po ashtu edhe 7 subjekte të listës së dytë prioritare, prej të cilëve janë konfirmuar katër dhe kanë ngelur në proces tre.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *