Gjyqtarja Anila Guri dhe avokati Julian Mërtiri duke dalë nga KPA | Foto: V. Karaj
KPA Lajme Veting

Saktësimi i fakteve, KPA dëgjon gjyqtaren Anila Guri

Gjyqtarja Anila Guri (Kristani) këmbënguli të mërkurën, gjatë seancës publike për ankimin e saj ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili e ka shkarkuar nga detyra në korrik të vitit 2019, se nuk kishte pasuri të tjera veç një makine dhe kursimeve të deklaruara dhe se ishte mbajtur padrejtësisht përgjegjëse nga KPK për pasuritë e bashkëshortit para martese.

Siç doli në seancën dëgjimore Guri, gjyqtare në Gjykjatën e Shkallës së Parë Tiranë, pretendonte se ishte cilësuar pa drejtësisht me mungesë burimesh dhe deklarim të pamjaftueshëm sa i përket një shtëpie që ajo tha se kishte përfunduar së ndërtuari 2 vjet para fillimit të bashkëjetesës me bashkëshortin. Guri po ashtu pretendoi pasaktësi në analizën financiare të bërë nga Komisioni dhe këmbënguli në KPA që të merreshin parasysh pretendimet e saj.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njoftoi se ankimi në fjalë ishte kaluar në seancë publike pas shqyrtimit fillestar në dhomë këshillimi “Me qëllim konstatimin e drejtë dhe në mënyrë të plotë të gjendjes faktike të çështjes në shqyrtim”.

Gjyqtarja Anila Guri (Kristani) e ka nisur karrierën e saj në korrik të vitit 1996 në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku ka shërbyer për 23 vite.

Guri, e cila u shqyrtua me përparësi në veting për shkak se kandidoi për vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese, u shkarkua nga KPK për pamundësi financiare në disa vite në vlerën 2.1 milionë lekë, deklarime të pasakta dhe mungesë burimesh për blerjen e një makine.

Siç del nga vendimi i KPK, por edhe nga relatimi i Gurit në KPA dhe pyetje-përgjigjet me anëtarët, një pjesë e problemeve lindin nga plotësimi i deklaratës së pasurisë së vitit 2003, në të cilën Guri deklaron se ka investuar në një shtëpi tre katëshe. Guri pretendoi më pas në KPK dhe në KPA se ky deklarim ishte i pasaktë dhe bërë prej saj në nxitim.

Guri tha në seancë se kishte sjellë prova mjaftueshëm, që pavarësisht këtij gabimi provonin se ajo nuk kishte investuar në shtëpinë e ndërtuar në vitin 1998.

E pyetur nga vëzhguesi ndërkombëtar dhe më pas gjyqtarja Mulaj, Guri këmbënguli se paratë që ajo kishte sjellë me vete në familje dhe dhurata që ajo kishte marrë nga familja e saj adoptive dhe biologjike ishin përdorur për rregullime të vogla, por që ajo nuk i mbante mend sa kishin kushtuar.

Gjyqtarja tha se shtëpia ishte ende e papërfunduar edhe gjatë dëshmisë së saj në KPA, ndërsa pranoi se ajo kishte deklaruar pasaktësisht vlerën e saj në deklaratën fillestare duke mos qenë në dijeni të punimeve dhe as të dhënave të tjera. Disa herë ajo përsëriti se ndërtesa ishte e bashkëshortit dhe se ajo nuk kishte pjesë në të.

Guri po ashtu kundërshtoi analizën financiare të Komisionit, që sipas saj kishte ulur të ardhurat e saj dhe bashkëshortit dhe kishte rritur shpenzimet në disa prej udhëtimeve. E pyetur në Kolegj gjyqtarja këmbënguli se faturat e kujdesit shëndetësor për të dhe të birin në SHBA ishin paguar nga të afërmit e bashkëshortit.

Ajo megjithatë pranoi se nuk kishte dokumentacion për këtë kohë dhe se nuk kishte mundur të siguronte informacion se sa kishte qenë pagesa e kryer.

Gjyqtarja kërkoi të rishihej analiza, duke këmbëngulur që të ardhurat e bashkëshortit në vite kishin qenë më të mëdha nga ato të marra në konsideratë nga KPK. Ajo po ashtu pretendoi në gabime materiale të bëra nga KPK.

Guri mohoi problemet në blerjen e dy makinave dhe mungesën e burimeve për këto blerje. Ajo tha se KPK nuk kishte llogaritur të ardhurat e saj nga puna për disa vite.

Në fund të seancës avokati Julian Mërtiri i tha Kolegjit se ata kërkonin prishjen e vendimit dhe konfirmim në detyrë të gjyqtares. Vetë Guri në një qëndrim shtesë i tha KPA-së se ajo nuk e shihte jetën e saj të lidhur me punën e gjykatëses, por ishte aty për hir të prindërve të saj dhe për fëmijët.

Guri tha se kishte bërë një jetë modeste dhe këmbënguli se fakti që nuk kishte asnjë problem në kriteret e profesionalizmit dhe figurës, duhej të ndikon KPA për të parë me sy tjetër edhe pasaktësitë në deklarimet e saj vjetore, të cilat sipas saj ishin përdorur si argumente në shkarkimin e saj.

Trupa e kryesuar nga Mimoza Tasi, me relator Sokol Çomon dhe anëtarë Rezarta Schuetz, Albana Shtylla dhe Natasha Mulaj, njoftoi se do të shpallë vendimin në datën 10 qershor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *