Skeda e pasurisë së deklaruar –Arjan Qafa –Gjykata Administrative e Apelit
KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Arjan Qafa –Gjykata Administrative e Apelit

Gjyqtari i Apelit Administrativ, Arjan Qafa do të përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Gjyqtari i Gjykatës Administrative të Apelit, Arjan Qafa do të përballet të premten më 11 shtator me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i vetingut po kryhet nga trupa gjykuese e përbërë nga Valbona Sanxhaktari, Lulzim Hamitaj dhe Pamela Qirko.

Arjan Qafa e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1996 dhe ka punuar si gjyqtar në Bulqizë dhe në Dibër deri në vitin 2010. Në periudhën 2010-2014, Qafa ka punuar si inspektor për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për t’u emëruar më pas si gjyqtar i Gjykatës Administrative të Apelit.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Arjan Qafa nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2003, gjyqtari Qafa deklaronte pasuri prej 600 mijë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria e tij familjare kap vlerën e 27 milionë lekëve.

Ai zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme prej 18.8 milionë lekësh, likujditete bankare prej 2.2 milionë lekësh, kursime në cash prej 1.4 milionë lekësh dhe automjet me vlerë 420 mijë lekë. Në fund të vitit 2017, rezultojnë gjithashtu si huadhënie 4.1 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 37.1 milionë lekë, nga të cilat paga nga funksioni zë 41%. Gjyqtari Qafa deklaron gjithashtu 25% të të ardhurave nga pagat e familjarëve dhe 12% e zënë dhuratat në cash.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Në vitin 2008, bashkëshortja e subjektit deklaron për herë të parë pasurinë e saj me vlerë 70 mijë euro të akumuluar ndër vite, por burimet e deklaruara nuk e justifikojnë këtë shumë. Nga kontrolli aritmetik-logjik për vitin 2008 rezulton një diferencë negative prej 1.6 milionë lekësh.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi gjithashtu një sërë “flamujsh të kuq”.

Gjatë viteve deklaruese 2003-2017, deklarohen vlera të konsiderueshme parash të qarkulluara jashtë sistemit bankar si kursime, huadhënie apo dhurata. Në total, jashtë sistemit bankar janë qarkulluar rreth 15 milionë lekë për të gjithë periudhën e deklarimit, të cilat pakësohen  kryesisht për blerjen e pasurive të patundshme.

Për të njëjtën periudhë, huadhëniet janë në vlerat 17.500 euro dhe 1.7 milionë lekë, ndërsa dhuratat nga familjarët me rastin e martesës dhe për ditëlindjet e fëmijës llogariten në vlerën e 4.8 milionë lekëve.

Një tjetër “flamur i kuq” është një kontratë huaje e nënshkruar nga bashkëshortja e subjektit, përmes së cilës janë siguruar të ardhura në vlerën e 7.4 milionë lekëve për vitet 2009-2015. Në deklarime mungojnë megjithatë të dhënat për palët, objektin e kontratës dhe përmbajtjen e saj.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *