Skeda e pasurisë së deklaruar –Skënder Haluci –kryetar i Gjykatës së Vlorës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Skënder Haluci –kryetar i Gjykatës së Vlorës

Kreu i Gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Kryetari i Gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci do të përballet të martën më 25 shkurt me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjyqësore që po kryen procesin e vetingut për Z. Haluci përbëhet nga Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari dhe Roland Ilia.

Skënder Haluci ka punuar si komisioner i Avokatit të Popullit për gati një dekadë në vitet 2000. Ai u emërua gjyqtar në Gjykatën e Vlorës në vitin 2011 dhe në vitin 2014, u promovua si kryetar i kësaj gjykate.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtarit Skënder Haluci nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtari Skënder Haluci nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Në deklaratën e tij të parë në vitin 2003, gjyqtari Haluci zotëronte pasuri me vlerë 2.3 milionë lekë, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria e tij familjare është rritur me shtatë herë, duke kapur vlerën e 16.6 milionë lekëve.

Pasuria përbëhet nga 7.3 milionë lekë kursime të akumuluara në cash, pasuri të paluajtshme të deklaruara në 5.7 milionë lekë, 2.8 milionë lekë likuiditete bankare dhe një automjet me vlerë 650 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 32.6 milionë lekë. Të ardhurat nga paga e Z. Haluci zënë 34% të të ardhurave, ndërsa paga e bashkëshortes dhe të ardhurat e siguruara prej saj nga avokatia zënë rreth 38%. Rreth 26% e të ardhurave familjare rrjedhin nga burime të tjera.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklarata që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezultoi me probleme.

Megjithatë, nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi disa “flamuj të kuq” të cilat lidhen me burimet e paqarta të krijimit të pasurive të paluajtshme si dhe vlerën e lartë të kursimeve të akumuluara në cash.

Më konkretisht në vitin 2004, Haluci deklaron se ka vlerë një shtëpi banimi me vlerë 1.6 milionë lekë si dhe një truall me vlerë 1.5 milionë lekë, mbi të cilën është ndërtuar një kat banimi e paregjistruar në ZRPP.

Haluci nuk deklaron specifikisht burimin e krijimit të këtyre pasurive, ndërkohë që deklaron në të njëjtin vit marrjen e një kredie prej 40 mijë dollarësh, pa shpjeguar destinacionin e saj.

Gjatë viteve 2004 dhe 2006, subjekti nuk deklaron të ardhura nga paga e tij.

Ndërkohë, gjendja e akumuluar cash në fund të vitit 2017 rezulton të jetë rreth 7.3 milionë lekë, ndonëse sipas ndryshimeve ligjore, kufiri i lejuar për t’u mbajtur jashtë sistemit bankar është jo më i lartë se 1.5 milionë lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *