Skeda e pasurisë së deklaruar-Valbona Durraj- Gjykata Administrative Shkodër
Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar-Valbona Durraj- Gjykata Administrative Shkodër

Kryetarja e Gjykatës Administrative të Shkodrës, Valbona Durraj (Seknaj) do të përballet të mërkurën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Kryetarja e Gjykatës Administrative të Shkodrës, Valbona Durraj (Seknaj) do të përballet të mërkurën më 3 korrik 2019 me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Durrajn përbëhet nga Xhensila Pine, Olsi Komici dhe Suela Zhegu.

Valbona Durraj e ka nisur karrierën në sistemin shqiptar të drejtësisë në vitin 1998. Për më shumë se një dekadë, ajo ka punuar në gjykatën e shkallës së parë të shkodrës, ndërkohë që në vitin 2013 ajo u dekretua gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkodrës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Valbona Durraj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Skeda e pasurisë së deklaruar nga kryetarja e Gjykatës Administrative Shkodër, Valbona Durraj (Seknaj) për vitet 2003-2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Në deklaratën e parë të dorëzuar në vitin 2003, gjyqtarja Valbona Durraj zotëronte pasuri familjare me vlerë 5.9 milionë lekë. Ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare e saj kap vlerën e 16 milionë lekëve, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 723 mijë lekësh.

Pasuritë e patundshme përbëjnë zërin kryesor të aseteve me vlerë 14.5 milionë lekë. Subjekti deklaron gjithashtu kursime të mbetura në cash prej 300 mijë lekësh, asete të tjera prej 1 milion lekësh si dhe një automjet me vlerë 208 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 37.2 milionë lekë. Të ardhurat e siguruara nga funksioni i gjyqtares zënë 42% të totalit dhe pothuajse po kaq të ardhura janë siguruar nga biznesi i bashkëshortit (market). Të ardhurat nga qiratë janë në masën 6%, fitimi nga shitja e pasurisë së paluajtshme 4% dhe të ardhurat e familjarëve në masën 3%.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Kontrolli aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit rezultoi me 13 vite pa probleme dhe një deklaratë me probleme për gjyqtaren Durraj.

Më konkretisht në vitin 2004, subjekti blen një apartament me vlerë 78 mijë euro në Tiranë, duke deklaruar se kishte paguar atë vit 45 mijë euro dhe kishte si detyrim vlerën tjetër prej 33 mijë eurosh. Por subjekti nuk arrin të mbulojë shtesën e aseteve me burimet e deklaruara, duke pasur një diferencë negative prej 560,900 lekësh.

BIRN ka identifikuar gjithashtu si “flamur të kuq” një hua prej 10 mijë eurosh, që Z.Durraj deklaron se ia ka marrë vëllait në vitin 2004; vit kur bleu apartamentin në Tiranë. Huaja rezulton e shlyer në vitet e mëvonshme.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *