Skeda e pasurisë së deklaruar – Bledar Bejko – Prokuroria e Durrësit

Skeda
Prokurori Bledar Bejko i Prokurorisë së Rrethit Durrës do të përballet të hënën më 28 mars me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Olsi Komici, Pamela Qirko dhe Brunilda Bekteshi. Bledar Bejko e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1999 si prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Në vitin 2007, Bejko është transferuar në Prokurorinë e Fierit dhe prej vitit 2013 e ushtron funksionin në Prokurorinë e Rrethit Durrës. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurori Bledar Bejko nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]. [caption id="attachment_83275" align="aligncenter" width="620"] Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Bledar Bejko.[/caption] Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2003, prokurori Bledar Bejko deklaronte pasuri familjare me vlerë 1.7 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria familjare është rritur në vlerën e 16.1 milionë lekëve. Bejko zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 10.7 milionë lekë, kursime të akumuluara në cash prej 3.7 milionë lekësh, likujditete bankare prej 818 mijë lekësh si dhe automjete me vlerë 833 mijë lekë. Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 38.2 milionë lekë, nga të cilat gati 43% kanë si burim pagën e subjektit, 33% pagën e bashkëshores dhe 22% dhuratat në cash nga familjarët. Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 15 vite, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme. Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” dhuratat në cash nga të afërmit, të cilat kanë shërbyer si burime për shtimin e aseteve. Më konkretisht, subjekti Bledar Sejko deklaron në vitin 2003 një apartament banimi me vlerë 1,450,000 lekë në bashkëpronësi me prindërit. Ky aset deklarohet në vitin 2007 me vlerë tregu 17,000 euro dhe shitet në të njëjtin vit me vlerë 81,000 euro. Nga kjo shumë, 57,000 euro i dhurohen subjektit deklarues nga prindërit në vitin 2008, të cilat së bashku me një kredi bankare 30,000 euro do shërbejnë për të blerë apartament banimi me vlerë 87,000 euro në pronësi 100% të deklaruesit. Në vitin 2010 subjekti deklaron automjet me vlerë 3,500 euro, të ardhura të cilat janë dhuratë nga motra e deklaruesit. Në vitin 2013, subjekti deklaron t’i ketë dhënë borxh kunatës 10,000 euro, hua e cila i rikthehet në vitin 2014. Gjatë viteve 2013-2018, subjekti deklaron të ardhura si dhurata cash nga familjarët në vlerë totale 1,067,483 lekë. Deklarata e pasurisë së vitit 2003 Deklarata e pasurisë së vitit 2004 Deklarata e pasurisë së vitit 2005 Deklarata e pasurisë së vitit 2006 Deklarata e pasurisë së vitit 2007 Deklarata e pasurisë së vitit 2008 Deklarata e pasurisë së vitit 2009 Deklarata e pasurisë së vitit 2010 Deklarata e pasurisë së vitit 2011 Deklarata e pasurisë së vitit 2012 Deklarata e pasurisë së vitit 2013 Deklarata e pasurisë së vitit 2014 Deklarata e pasurisë së vitit 2015 Deklarata e pasurisë së vitit 2016 Deklarata e pasurisë së vitit 2017 Deklarata e pasurisë së vitit 2018 Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Prokurori Bledar Bejko i Prokurorisë së Rrethit Durrës do të përballet të hënën më 28 mars me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Olsi Komici, Pamela Qirko dhe Brunilda Bekteshi.

Bledar Bejko e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1999 si prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Në vitin 2007, Bejko është transferuar në Prokurorinë e Fierit dhe prej vitit 2013 e ushtron funksionin në Prokurorinë e Rrethit Durrës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë e deklaruar nga prokurori Bledar Bejko nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Bledar Bejko.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2003, prokurori Bledar Bejko deklaronte pasuri familjare me vlerë 1.7 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria familjare është rritur në vlerën e 16.1 milionë lekëve.

Bejko zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 10.7 milionë lekë, kursime të akumuluara në cash prej 3.7 milionë lekësh, likujditete bankare prej 818 mijë lekësh si dhe automjete me vlerë 833 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 38.2 milionë lekë, nga të cilat gati 43% kanë si burim pagën e subjektit, 33% pagën e bashkëshores dhe 22% dhuratat në cash nga familjarët.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 15 vite, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” dhuratat në cash nga të afërmit, të cilat kanë shërbyer si burime për shtimin e aseteve.

Më konkretisht, subjekti Bledar Sejko deklaron në vitin 2003 një apartament banimi me vlerë 1,450,000 lekë në bashkëpronësi me prindërit. Ky aset deklarohet në vitin 2007 me vlerë tregu 17,000 euro dhe shitet në të njëjtin vit me vlerë 81,000 euro. Nga kjo shumë, 57,000 euro i dhurohen subjektit deklarues nga prindërit në vitin 2008, të cilat së bashku me një kredi bankare 30,000 euro do shërbejnë për të blerë apartament banimi me vlerë 87,000 euro në pronësi 100% të deklaruesit.

Në vitin 2010 subjekti deklaron automjet me vlerë 3,500 euro, të ardhura të cilat janë dhuratë nga motra e deklaruesit.

Në vitin 2013, subjekti deklaron t’i ketë dhënë borxh kunatës 10,000 euro, hua e cila i rikthehet në vitin 2014.

Gjatë viteve 2013-2018, subjekti deklaron të ardhura si dhurata cash nga familjarët në vlerë totale 1,067,483 lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al