Skeda e pasurisë së deklaruar –Genci Qana – Prokuroria e Tiranës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Genci Qana – Prokuroria e Tiranës

Prokurori Genci Qana i Prokurorisë së Tiranës u përball të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Prokurori Genci Qana i Prokurorisë së Tiranës u përball të martën me trupën gjyqësore të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, të përbërë nga Etleda Çiftja, Valbona Sanxhaktari dhe Xhensila Pine.

Genci Qana e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitet ’90. Ai ka punuar si prokuror i Prokurorisë së Krimeve të Rënda në vitet 2003-2007 dhe prokuror i Prokurorisë së Tiranës në vitet 2008-2020.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Genci Qana nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori i Prokurorisë së Tiranës, Genci Qana.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, Genci Qana deklaronte pasuri familjare me vlerë 4.3 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2017 pasuria familjare është 6-fishuar, duke kapur vlerën e 28.6 milionë lekëve.

Pasuria familjare përbëhet nga pasuri e paluajtshme me vlerë 24.1 milionë lekë, automjete me vlerë 2.7 milionë lekë, likujditete bankare prej 1 milion lekësh dhe kursime në cash prej 739 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 27.6 milionë lekë, nga të cilat 69% burojnë nga paga e Z. Qana si prokuror dhe 26% nga paga e bashkëshortes. Rreth 2.6% e të ardhurave kanë si burim qiratë dhe 1.5% dhuratat në cash.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” përfitimin përmes dhurimit të një apartamenti dhe dy garazheve në vitin 2012.

Pasuritë e paluajtshme i janë dhuruar pa kusht dhe pa shpërblim bashkëshortes së subjektit nga babai i saj dhe kapin në total vlerën e 16.7 milionë lekëve.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *