Gjyqtari Sokol Ngresi duke dalë nga KPA | Foto : LSA
Analiza KPA Veting

KPA i çmoi bindëse shpjegimet e Sokol Ngresit për pasurinë

Gjyqtari e Apelit të Vlorës, Sokol Ngresi u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK më 11 dhjetor 2020, pasi u konkludua se mospërputhjet dhe balancat negative të rezultuara nga analiza financiare nuk janë në një shkallë që të cënojnë besimin e publikut, si dhe u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e figurës […]