Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Arben Vrioni, duke hyrë në një seancë të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK, | Foto : LSA
KPA Veting

Provat e Arben Vrionit në KPA u vlerësuan të pamjaftueshme

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA i ka vlerësuar të bazuara një pjesë të shkaqeve të ankimit të ish-gjyqtarit të Apelit Durrës Arben Vrioni, por ato u vlerësuan të pamjaftueshme për të ndryshuar vendimin e Komisionit për shkarkimin e tij, për shkak të mungesës së burimeve financiare për një apartament në Elbasan dhe balancat negative […]

Ish-gjyqtari i Krimeve të Rënda, Luan Hasneziri pas vendimit të KPK-së. Foto: LSA
KPA Veting

Luan Hasneziri dështoi të provonte burimet e apartamentit edhe në KPA

Ish-gjyqtari i ish-Gjykatës për Krime të Rënda, Luan Hasneziri u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK më 26 qershor të vitit 2019, me argumentin se nuk arriti të provojë burimin e ligjshëm të pronës së vetme të paluajtshme që zotëronte, një apartamenti me vlerë 5.9 milionë lekë. Sipas KPK-së, ish-gjyqtari kishte dhënë tre […]

Gjyqtari Ilir Mustafaj pas seances ne Komisionin e Pavarur te Kualifikimit. Foto: E. Hoxhaj
KPA Veting

Problemet me financat e ish-gjyqtarit Ilir Mustafaj u thelluan në Kolegj

Katër nga pesë anëtarët e trupës së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që shqyrtoi çështjen e ish-gjyqtarit Ilir Mustafaj e gjetën vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për shkarkimin e tij të drejtë. Sipas vendimit të zbardhur Rezarta Schuetz, Ina Rama, Ardian Hajdari dhe Sokol Çomon, arsyetuan se Mustafaj kishte bërë deklarim të pamjaftueshëm […]

Anetaret e trupes gjykuese te KPA, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Como, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, gjate nje seance te Kolegjit te Posacem te Apelimit, KPA, me anetarin e Gjykates Kushtetuese, Besnik Muci, i cili u shkarkua nga detyra per mosjustifikim te pasurise. Muci para disa javesh u dekretua dhe u betua te Presidenti, Ilir Meta si anetar i Kushetetueses./r/n/r/nMembers of the trial panel, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Como, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, and Member of the Constitutional Court, Besnik Muci, during a hearing of the Appeal Chamber, KPA, who dismissed the latter from duty for non-justification of his wealth. A few weeks ago Muci was decreed and sworn in by President Ilir Meta as a member of the Constitutional Court.
KPA Veting

Ndryshimi argumenteve të Gentian Liles për arsyen e dorëheqjes nuk e bindën KPA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA vendosi më 23 korrik në mënyrë unanime rrëzimin e ankimit të ish-ndimësit ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, Gentian Lile, ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për ndëprerjen e procesit të rivlerësimit ndaj tij. Më 9 dhjetor 2020, KPK vendosi të ndërpresë procesin […]

Kreu i Prokurorisë së Matit duke dalë nga seanca dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit | Foto : Edmond Hoxhaj
KPA Veting

Hysni Vata nuk i hetoi plotësisht aksidentet me vdekje në minierat e Bulqizës

Procesi i rivlerësimit për ish-drejtuesin e Prokurorisë së Matit, Hysni Vata ekspozon trajtimin e padrejtë nga ana e organit të akuzës, të minatorëve të dëmtuar dhe të atyre që kanë humbur jetën në aksidentet e përsëritura të ndodhura në minierat e Bulqizës. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK e shkarkoi prokurorin Vata më 9 shtator […]

Kryetarja e Gjykatës Administriave Shkodër, Valbona Seknaj Durraj gjatë një seance të KPK-së mër 03.07.2019 | Foto nga : Edmond Hoxhaj
KPA Veting

Vendimi i KPA: Valbona Seknaj dështoi të rrëzonte problemet me pasurinë

Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Shkodrës, Valbona Seknaj Durraj u shkarkua nga detyra prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK në korrik të vitit 2019, me konkluzionin se kishte kryer deklarim të pasaktë, të pamjaftueshëm e të rremë të pasurive; kishte mungesë të burimeve të ligjshme si dhe kishte kryer veprime fiktivite me qëllim shmangien […]