Skeda e pasurisë së deklaruar –Elvin Gokaj –drejtues i Prokurorisë së Apelit Shkodër
KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Elvin Gokaj –drejtues i Prokurorisë së Apelit Shkodër

Kreu i Prokurorisë së Apelit të Shkodrës, Elvin Gokaj do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.

Drejtuesi i Prokurorisë së Apelit të Shkodrës, Elvin Gokaj do të përballet të martën më 18 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Gokajn përbëhet nga Xhensila Pine, Pamela Qirko dhe Genta Tafa Bungo.

Elvin Gokaj e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë si oficer i policisë gjyqësore. Në vitin 2000 ai është emëruar prokuror në Prokurorinë e Matit, ndërsa në vitet 2007-2013 ka kryer detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Elbasanit.

Gokaj është promovuar në Prokurorinë e Apelit të Shkodrës në vitin 2014 dhe prej vitit 2016 ushtron funksionin e drejtuesit të kësaj prokurorie.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Elvin Gokaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Elvin Gokaj zotëronte pasuri me vlerë 400 mijë lekë në vitin 2003; kur deklaroi për herë të parë interesat e tij private pranë ILDKPKI. Në fund të vitit 2017, pasuria e tij familjare është rritur me 24 herë, duke kapur vlerën e 9.7 milionë lekëve.

Zëri kryesor i pasurisë së deklaruar përbëhet nga likujditetet bankare në vlerën e 4.9 milionë lekëve. Ai deklaron gjithashtu pasuri të paluajtshme me vlerë 4.1 milionë lekë dhe automjet me vlerë 676 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 35.4 milionë lekë. Rreth 62% e të ardhurave burojnë nga paga për shkak të funksionit si prokuror, ndërsa rreth 38% e të ardhurave kanë si burim pagën e bashkëshortes si arsimtare dhe pedagoge.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga 14 deklaratat që iu nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, asnjëra prej tyre nuk rezulton me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” përfitimin e një apartamenti me sipërfaqe 57 m2 përmes aktit të dhurimit nga familjarët në vitin 2010; apartament i cili ishte fituar nga statusi i të përndjekurit politik.

Vlen gjithashtu për t’u shënuar që një depozitë bankare prej 6 mijë eurosh, e deklaruar nga bashkëshortja në deklaratën e vitit 2017 i përket deklarimit periodik/vjetor të vitit 2018.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë për vitit 2003

Deklarata e pasurise për vitit 2004

Deklarata e pasurisë për vitit 2005

Deklarata e pasurise për vitit 2006

Deklarata e pasurisë për vitit 2007

Deklarata e pasurisë për vitit 2008

Deklarata e pasurisë për vitin 2009

Deklarata e pasurisë për vitin 2010

Deklarata e pasurisë për vitin 2011

Deklarata e pasurisë për vitin 2012

Deklarata e pasurisë për vitin 2013

Deklarata e pasurisë për vitin 2014

Deklarata e pasurisë për vitin 2015

Deklarata e pasurisë për vitin 2016

Deklarata e pasurisë për vitin 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *