Skeda e pasurisë së deklaruar –Klodiana Veizi –Gjykata Administrative Durrës
Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar –Klodiana Veizi –Gjykata Administrative Durrës

Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Durrësit, Klodiana Veizi do të përballet të hënën me vetingun. Si ka ndryshuar pasuria e saj nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017.Gjyqtarja e Gjykatës Administrative në Durrës, Klodiana Veizi do të përballet të hënën më 17 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen vetingun për Veizin përbëhet nga Pamela Qirko, Brunilda Bekteshi dhe Etleda Çiftja.

Klodiana Veizi e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2004 si gjyqtare në Gjykatën e Vlorës. Në vitin 2005 ajo është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Lushnjes, ndërsa në vitin 2014 ajo u zgjodh anëtare e Gjykatës Administrative të Durrësit me dekret të presidentit të Republikës.

Klodiana Veizi është gjithashtu anëtare zëvendësuese e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, e zgjedhur për vitin 2019 përmes shortit të organizuar në Kuvendin e Shqipërisë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Klodiana Veizi nga viti 2004 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurise se deklaruar nga gjyqtarja e Gjykates Administrative te Durresit, Klodiana Veizi per vitet 2004-2017.

Ky raport është prodhuar nga BIRN pas administrimit të deklaratave të pasurisë së këtij subjekti nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI. Ai ka për qëllim bërjen e transparencës mbi pasurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që i nënshtrohen procesit të vetingut.

Të dhënat e siguruara nga BIRN tregojnë se gjyqtarja Klodiana Veizi nuk zotëronte asnjë pasuri në vitin 2004; kur deklaroi për herë të parë interesat private të ILDKPKI. Në fund të vitit 2017, pasuria e saj familjare llogaritet në 5.3 milionë lekë, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 409 mijë lekësh.

Pasuria kryesore e familjes Veizi është pjesa takuese e bashkëshortit në objektin “Shtëpia e ushtarakëve” në Himarë, e privatizuar si trashëgimtar i ish-pronarëve të truallit. Ata zotërojnë gjithashtu pjesë takuese në apartamentet e prindërve; duke e llogaritur gjithë pasurinë e patundshme të deklaruar në 2.5 milionë lekë. Gjyqtarja deklaron gjithashtu likujditete bankare familjare prej 2.7 milionë lekësh si dhe kursime në cash prej 73 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 22.1 milionë lekë. Rreth 57% e të ardhurave kanë si burim pagën nga funksioni i gjyqtarit, ndërsa 33% pagën e bashkëshortit. Të ardhurat e përfituara nga dhënia me qira e pronës në Himarë zënë 4% të totalit, ndërsa një vlerë e vogël është përfituar nga shitja e pasurive të patundshme.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, nga të cilat nuk rezultuan probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” marrëdhëniet e huasë që bashkëshorti i gjyqtares Veizi ka deklaruar ndër vite. Në vitin 2007, ai deklaronte se i kishte dhënë 400 mijë lekë hua nënës së tij, para këto të shlyera në vitin 2017. Ndërsa në vitin 2012, bashkëshorti i subjektit deklaron se i ka marrë 2 mijë euro borxh kunatit, ndërsa ia ka kthyer ato në vitin 2017.

Një tjetër “flamur i kuq” i identifikuar në këtë analizë janë transaksionet bankare të kryera  gjatë viteve 2010-2015 në llogarinë e së motrës, në cilësinë e personit të autorizuar.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *