Skeda e pasurisë së deklaruar –Lindita Sinanaj – Gjykata Administrative e Apelit
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Lindita Sinanaj – Gjykata Administrative e Apelit

Gjyqtarja Lindita Sinanaj e Gjykatës Administrative e Apelit do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Apelit, Lindita Sinanaj do të përballet të martën më 6 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Pamela Qirko, Lulzim Hamitaj dhe Suela Zhegu.

Lindita Sinanaj e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1993 dhe ka punuar për më shumë se një dekadë si gjyqtare në Gjykatën e Fierit. Prej vitit 2013, Sinanaj e ushtron funksionin në Gjykatën Administrative të Apelit në Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Lindita Sinanaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF].

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Administrativ, Lindita Sinanaj.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, gjyqtarja Lindita Sinanaj deklaronte pasuri me vlerë 4.8 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare është 3-fishuar, duke kapur vlerën e 15.2 milionë lekëve.

Sinanaj zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 9.4 milionë lekë, likujditete bankare me vlerë 4.8 milionë lekë, një automjet me vlerë 664 mijë lekë si dhe kursime në cash prej 300 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 35.4 milionë lekë, nga të cilat 43% kanë si burim pagën e subjektit si gjyqtare dhe gati 38% pagat e familjarëve. Rreth 17% e të ardhurave kanë si burim fitimin nga shitja e pasurisë së patundshme dhe 1% burojnë nga mësimdhënia.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” një dhuratë në cash si dhe transaksionet në shitjen e një shtëpie.

Në deklarimin për herë të parë, subjekti Lindita Sinanaj deklaron një depozite bankare prej 710,000 lekësh në emër të bashkëshortit, nga të cilat 500,000 lekë deklarohen se janë të dhuruara.

Në vitin 2012, subjekti shet një apartament banimi të deklaruar në vitin 2003 me vlerë 3,900,000 lekë në qytetin e Fierit. Çmimi i shitjes është 73,000 euro, nga të cilat 55,000 euro banesa dhe 18,000 euro orenditë shtëpiake. Ndërkohë, subjekti nuk rezilton të ketë deklaruar më parë vlera të investimeve në orendi shtëpiake. Të ardhurat nga shitja kanë shërbyer si burim për blerjen e një apartamenti të ri me sip.111 m2 me vlerë 8,500,000 lekë si dhe garazhi prej 7,000 eurosh.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *