Skeda e pasurisë së deklaruar –Zegjine Sollaku – Gjykata e Apelit Tiranë
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Zegjine Sollaku – Gjykata e Apelit Tiranë

Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Zegjine Sollaku do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Zegjine Sollaku do të përballet të enjten më 1 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjyqësore që po kryen procesin e saj të vetingut përbëhet nga Xhensila Pine, Lulzim Hamitaj dhe Suela Zhegu.

Zegjine Sollaku ka një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë dhe ka punuar si gjyqtare e Gjykatës së Tiranës në vitet 1992-2003. Prej vitit 2003, Sollaku e ushtron funksionin në Gjykatën e Apelit të Tiranës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Zegjine Sollaku nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare të gjyqtares së Apelit të Tiranës, Zegjine Sollaku.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, gjyqtarja Zegjine Sollaku deklaronte pasuri familjare me vlerë 7.4 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare kap vlerën e 97.7 milionë lekëve.

Ajo deklaron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 88.3 milionë lekë, likujditete bankare prej 8 milionë lekësh dhe automjet me vlerë 1.4 milionë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 204.5 milionë lekë, me burim kryesor punën e bashkëshortit si avokat në masën 75%. Të ardhurat nga paga e Znj. Sollaku zënë 9.5% të totalit, ndërsa të ardhurat nga puna e familjarëve llogariten në masën 14%.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, njëra prej deklaratave rezultoi me probleme.

Subjekti Zegjine Sollaku rezulton me burime të pamjaftueshme për të mbuluar shtesën e aseteve në vitin 2013 në shumën 87,675 lekë, pa llogaritur në këtë analizë shpenzimet vjetore për konsum familjar.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi disa “flamuj të kuq”, të cilët lidhen kryesisht me transaksionet financiare për blerjen e pasurive të patundshme.

Në vitin 2003, subjekti deklaron një pagesë në vlerën 60,000 USD ndaj një kompanie ndërtimi, për një apartament 3+1 të porositur në vitin 2001. Në vitin 2005, ajo sqaron se pagesa prej 60,000 dollarësh lidhej me blerjen e dy apartamenteve me sipërfaqe 135m2 dhe 60m2 si dhe një garazhi në Tiranë, prona të cilat vlerësohen në total me 8,682,000 lekë.

Në vitin 2008, subjekti deklaron pagesën e një kësti të mbetur prej 30,000 eurosh ndaj një kompanie ndërtimi për një apartament, për të cilin shpjegon se e ka deklaruar një vit më parë. Megjithatë, në deklaratën e vitit 2007 nuk rezulton të jetë deklaruar as apartamenti dhe as vlera e plotë e tij.

Në vitin 2009 deklarohet një automjet Mercedez Benz në pronësi të subjektit tregtar të bashkëshortit në shumën 42,000 euro, e cila nuk është përfshirë në analizë pasi duhet të pasqyrohej në bilancin e biznesit.

Në vitin 2013, deklarohet kredi bankare në shumën 193,000 euro, e përdorur për blerjen e apartamenteve nga TID shpk si dhe për nevoja të biznesit të bashkëshortit – nuk është e qartë sa është përdorur për biznesin dhe sa për blerjen e apartamenteve.

Në vitin 2016, subjekti deklaron shitjen e një apartamenti prej 52.3 m2 në kompleksin “Xixa” në Golem me vlerë 2,000,000 lekë, i cili nuk rezulton të jetë deklaruar në vitet e mëparshme.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *