Skeda e pasurisë së deklaruar – Agron Zhukri – Gjykata e Tiranës
KPK Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar – Agron Zhukri – Gjykata e Tiranës

Gjyqtari Agron Zhukri i Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë do të përballet të mërkurën më 17 prill me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Olsi Komici, Xhensila Pine dhe Firdes Shuli.

Agron Zhukri e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1994 dhe punon prej më shumë se dy dekadash si gjyqtar në Gjykatën e Tiranës. Emri i Zhukrit u lakua në pranverën e vitit 2022 për shkak të shqyrtimit të konfliktit të brendshëm të Partisë Demokratike për logon e partisë dhe vulën. Zhukri i dha të drejtë grupit të Rithemelimit, ndërsa vendimi u rrëzua më pas nga Gjykata e Apelit, duke u rikthyer çështjen për shqyrtim në shkallë të parë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të gjyqtarit Agron Zhukri nga viti 2003 deri në fund të vitit 2018.

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga gjyqtari i Tiranës, Agron Zhukri.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, gjyqtari Agron Zhukri zotëronte pasuri me vlerë 7.5 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e tij familjare kap vlerën e 43.4 milionë lekëve.

Ai zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 36.6 milionë lekë, pasuri të luajtshme me vlerë 5.3 milionë lekë si dhe kursime në cash prej 1.4 milionë lekësh.

Të ardhurat familjare gjatë periudhës deklaruese janë 269.2 milionë lekë me burim kryesor biznesin e bashkëshortes – rreth 80% e të ardhurave familjare deklarohen nga një agjenci udhëtimi. Të ardhurat e subjektit nga paga zënë gati 6% të të ardhurave totale, 10% kanë si burim qiratë dhe 4% pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 15 vite, asnjëra prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq” transaksionet e kryera në cash si dhe burimet e deklaruara për blerjen e dy apartamenteve.

Nga analiza e deklaratave të interesave private të subjektit Agron Zhukri, vërehet se nuk është deklaruar asnjë llogari bankare në emrin e tij apo të familjarëve të tjerë.

Në vitin 2006 deklarohet blerje e dy apartamenteve të banimit me sipërfaqe 131.8 m2 secili blerë, me vlerë totale 280,000 euro. Financimi është bërë nga kredi bankare 180,000 euro, ndërsa është e paqartë si është realizuar pagesa e diferencës së çmimit prej 100,000 euro. Edhe pse subjekti dhe bashkëshortja kanë burime të mjaftueshme financiare gjatë vitit, mungojnë të dhënat mbi lëvizjen e likuiditeteve për realizimin e blerjes së apartamenteve.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *