Skeda e pasurisë së deklaruar –Arens Çela –Prokuroria e Përgjithshme
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Arens Çela –Prokuroria e Përgjithshme

Prokurori Arens Çela i Prokurorisë së Përgjithshme do të përballet të martën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e tij familjare nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017.Prokurori Arens Çela do të përballet të martën më 2 mars me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjyqësore që po kryen procesin e vetingut përbëhet nga Pamela Qirko, Xhensila Pine dhe Firdes Shuli.

Arens Çela përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2006 dhe u emërua prokuror në Prokurorinë e Lushnjes. Më pas, Çela ka drejtuar prokurorinë e Beratit dhe ka mbajtur pozicionin e zv.drejtuesit të Prokurorisë së Krimeve. Në janar 2020, Çela u emërua nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si ndihmës-magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshme.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të prokurorit Arens Çela nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori Arens Çela nga viti 2006 deri në fund të vitit 2017.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2006, Arens Çela deklaronte pasuri prej 840 mijë lekësh, ndërsa në fund të vitit 2017, pasuria familjare kap vlerën e 8.5 milionë lekëve.

Pasuria familjare përbëhet nga një apartament me vlerë rreth 7.5 milionë lekë, një automjet me vlerë 405 mijë lekë dhe kursime në cash prej 150 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 15.2 milionë lekë, nga të cilat gati 84% kanë si burim pagën e Z. Çela dhe 16% pagën e bashkëshortes Arbena Ahmeti si gjyqtare. Në këtë analizë nuk janë përfshirë të gjitha të ardhurat familjare, pasi Znj.Ahmeti ka deklaruar vetëm dy vite si person i lidhur dhe më pas ka deklaruar si subjekt më vete.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 12 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” huatë e marra nga familjarët për blerjen e një apartamenti në Tiranë si dhe për shlyerjen e një kredie.

Në vitin 2008, subjekti Arens Çela deklaron një kontratë porosie për blerje apartamenti me vlerë 60,800 euro, nga të cilat ka shlyer në të njëjtin vit 37 mijë euro me burim dy hua të marra nga prindërit e bashkëshortes dhe prindërit e tij.

Detyrimi prej 23,800 eurosh i është shlyer kompanisë ndërtuese në vitin 2009 përmes një kredie bankare prej 3 milionë lekësh. Për të shlyer kredinë në vitin 2011, subjekti ka marrë një hua të dytë nga babai prej 1,430,000 lekësh. Në fund të vitit 2017, të gjitha detyrimet për blerjen e apartamentit rezultojnë të shlyera.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës  

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *