Skeda e pasurisë së deklaruar –Atalanta Zeqiraj – Gjykata e Vlorës
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Atalanta Zeqiraj – Gjykata e Vlorës

Gjyqtarja Atalanta Zeqiraj e Gjykatës së Vlorës do të përballet të hënën me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2013 deri në vitin 2018.Gjyqtarja e Gjykatës së Vlorës, Atalanta Zeqiraj do të përballet të hënën më 28 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Etleda Çiftja, Firdes Shuli dhe Roland Ilia.

Atalanta Zeqiraj përfundoi Shkollën e Magjistraturës në vitin 2014 dhe pas një periudhe stazhi në Gjykatën e Tiranës, e ushtron funksionin prej 7 vitesh në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Atalanta Zeqiraj nga viti 2013 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Atalanta Zeqiraj për vitet 2013-2018.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2013, gjyqtarja Atalanta Zeqiraj nuk deklaronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare kap vlerën e 917 mijë lekëve.

Zeqiraj zotëron familjarisht 767 mijë lekë likujditete bankare dhe rreth 149 mijë lekë si kuota në aktivitetin privat të bashkëjetuesit.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë gati 7.3 milionë lekë, nga të cilat 71% burojnë nga paga e Znj. Zeqiraj, 27% nga paga e bashkëjetuesit dhe gati 1% nga aktiviteti privat i këtij të fundit.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 6 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, vlen të sqarohet se gjyqtarja Zeqiraj ka deklaruar në vitin 2016 se ka në përdorim një apartament të blerë nga babai i saj në qytetin e Vlorës, për të cilin nuk paguan detyrime qiraje.

Deklarata Para Fillimit të Detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *