Skeda e pasurisë së deklaruar –Ervin Pollozhani– Gjykata e Tiranës
KPK Skeda

Skeda e pasurisë së deklaruar –Ervin Pollozhani– Gjykata e Tiranës

Gjyqtari Ervin Pollozhani i Gjykatës së Tiranës do të përballet të enjten më 20 korrik me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Roland Ilia, Brunilda Bekteshi dhe Pamela Qirko.

Ervin Pollozhani përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2006 dhe u emërua në Gjykatën e Elbasanit, ku punoi përgjatë viteve 2006-2010. Prej vitit 2010, ai e ushtron funksionin në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të gjyqtarit Ervin Pollozhani nga viti 2005 deri në fund të vitit 2018. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga gjyqtari Ervin Pollozhani.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2005, gjyqtari Ervin Pollozhani zotëronte pasuri me vlerë 3.8 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e tij familjare kap vlerën e 22.6 milionë lekëve.

Ai zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 15.9 milionë lekë, likujditete bankare prej 4 milionë lekësh, kursime të akumuluara në cash prej 1.7 milionë lekësh si dhe automjet me vlerë 900 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën e deklarimit janë 27.7 milionë lekë, nga të cilat 47% kanë si burim pagën e subjektit, 30% pagën e bashkëshortes, 15% nga shitja e pasurive të paluajtshme dhe 3.3% nga mësimdhënia.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 13 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” transaksionet e kryera në shitblerjen e një apartamenti.

Më konkretisht, në vitin 2008 deklaron për herë të parë bashkëshortja e subjektit Ervin Pollozhani, e cila rezulton të ketë paguar 117,000 euro për lidhjen e një kontrate porosie apartament banimi me datë 18.09.2007, me burim financimi të ardhurat nga aktiviteti tregtar i familjarëve të saj si dhe kursimet nga puna si mjeke.

Në vitin 2014, ky aset do të shitet për vlerën 130,000 euro dhe do blehet një apartament i ri banimi me vlerë 120,000 euro, ku kësti i fundit prej 12,000 eurosh do të paguhet në vitin 2016, kur bëhet regjistrimi përfundimtar i pronësisë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *