Lajme

Vendimi i Apelit Administrativ komplikon çështjen në KPA ndaj Evelina Qirjakos

Kolegji vendosi të mbyllë gjykimin për ish-gjyqtaren e Gjykatës së Lartë Evelina Qirjako, pasi mori si provë një vendim të Gjykatës së Apelit Administrativ që rrëzon vendimin e KLGJ se ish-gjyqtarja kishte dhënë dorëheqjen. Qirjako kërkon nga KPA të prishë pjesërisht vendimin e KPK-së ndaj saj dhe të heqë ndalimin 15-vjeçar për tu kthyer në […]