Skeda e pasurisë – Daniela Sulaj - magjistrate e komanduar si inspektore pranë ILD-së
KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë – Daniela Sulaj – magjistrate e komanduar si inspektore pranë ILD-së

Inspektorja e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, Daniela Sulaj përballet të premten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2004 deri në fund të vitit 2015.

Prokurorja Daniela Sulaj, e komanduar si inspektore pranë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, do të përballet të premten në orën 12:30 me gjetjet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Rivlerësimi i inspektores së ILD-së është bërë nga trupa gjykuese e përbërë nga Roland Ilia, Etleda Çiftja dhe Pamela Qirko.

Sulaj e ka filluar karrierën në vitin 2004 si prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Në vitin 2008 ajo është transferuar në Prokurorinë e Tiranës.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurorja Daniela Sulaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2015. [Kliko për skedën në PDF].

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurorja Daniela Sulaj zotëronte 9.3 milionë lekë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2015, pasuria e saj familjare kap vlerën e 27.2 milionë lekëve.

Sulaj zotëron në fund të vitit 2015, 618 mijë lekë likuiditete në bankë, pasuri të luajtshme me vlerë 1.5 milionë lekë dhe pasuri të paluajtshme me vlerë 23.5 milionë lekë.

Të ardhura familjare të subjektit nga vitit 2004 deri në vitin 2015, kapin vlerën 59.4 milionë lekë, nga të cilat 68.7 % vijnë nga të ardhurat si rrjedhojë e pagës së bashkëshortit të subjektit, Perlat Sulaj nga institucioni financiar NOA.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 12 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamuj të kuq”, blerjen e një apartamenti  vitin 2001 me vlerë 5,3 milionë lekë. Një tjetër transaksion që kërkon hetim të thelluar administrav është gjithashtu blerja në vitin 2003 e një toke të pahipotekuar me sipërfaqe 175 m2 dhe vlerë 1 milionë lekë dhe të një shtëpie karabin me vlerë 3 milionë lekë – burim kryesor financimi për të cilin shërbejnë kreditë bankare në vitin 2001, me vlerë 34,000 USD (e cila rezulton e shlyer në momentin e deklarimit) dhe kredia në vitin 2004 në vlerë 40,000 euro.

Gjatë viteve në vazhdim deklarohen punime dhe shtesa aseti në pasurinë e paluajtshme në vlerë totale 9,4 milionë lekë, financim kryesor për të cilat janë kreditë për shtëpi (të marra në banka të ndryshme dhe në fondacionin ku punon bashkëshorti i subjektit) me vlerë 13 milionë lekë.

Në vitin 2013 deklarohet rivlerësim i sipërfaqes së truallit ku është ndërtuar shtëpia në proces legalizimi dhe formalizuar kontrata e shitblerjes të truallit, në vlerë  aktuale 5,7 milionë lekë.

Deklarata e pasurisë përpara fillimit të detyrës

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *