Skeda e pasurisë së deklaruar –Artan Lulaj –Prokuroria e Tiranës

Skeda
Prokurori Artan Lulaj i Prokurorisë së Tiranës do të përballet të martën më 11 janar me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i tij i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Lulzim Hamitaj, Alma Faskaj dhe Genta Tafa Bungo.

Artan Lulaj e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 2001. Ai ka punuar si prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme si dhe në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda, përpara se të transferohej në Prokurorinë e Rrethit Tiranë në vitin 2015.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar nga prokurori Artan Lulaj nga viti 2003 deri në fund të vitit 2016.

Skeda e pasurisë së deklaruar nga prokurori i Tiranës, Artan Lulaj.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurori Artan Lulaj zotëronte pasuri me vlerë 6.4 milionë lekë, ndërsa në fund të vitit 2016, pasuria e tij familjare kap vlerën e 11.7 milionë lekëve.

Ai zotëron pasuri të paluajtshme me vlerë 10.9 milionë lekë, kursime në cash prej 600 mijë lekësh, automjet me vlerë 200 mijë lekë si dhe likujditete bankare prej 900 lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 38.9 milionë lekë, nga të cilat gati 50% kanë si burim pagën e subjektit nga funksioni i prokurorit dhe 50% të tjera nga paga e bashkëshortes dhe një vendim gjyqësor për shkarkim të padrejtë nga puna.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 13 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave të pasurisë nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” transaksionet për blerjen e një apartamenti.

Në vitin 2006, subjekti Artan Lulaj deklaron shtesë aseti apartament banimi me vlerë 40,000 euro, ku si burim financimi shërbejnë kredi bankare 30,000 euro dhe detyrim i pashlyer ndaj firmës sipërmarrëse në vlerën 10,000 euro.

Gjatë vitit 2014 deklarohen të ardhura të bashkëshortes në vlerë 5,3 milionë lekë, nga të cilat

3.5 milionë lekë kanë si burim një vendim të gjykatës për largim të padrejtë nga puna nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tiranë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al