Skeda e pasurisë së deklaruar –Entela Shedula –Kryetare e Gjykatës Kavajë
Korrupsioni KPK Skeda Vendi

Skeda e pasurisë së deklaruar –Entela Shedula –Kryetare e Gjykatës Kavajë

Kryegjyqtarja e Kavajës, Entela Shedula do të përballet të enjten me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Si ka ndryshuar pasuria e saj familjare nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017.Kryetarja e Gjykatës së Kavajës, Entela Shedula do të përballet të enjten më 30 janar me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen procesin e vetingut për Znj. Shedula përbëhet nga Xhensila Pine, Brunilda Bekteshi dhe Suela Zhegu.

Entela Shedula e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1996. Ajo ka punuar për një kohë të gjatë si gjyqtare në Gjykatën e Kavajës dhe prej vitit 2011 mban pozicionin e kryetares së kësaj gjykate.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë së deklaruar të gjyqtares Entela Shedula nga viti 2003 deri në fund të vitit 2017. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë së deklaruar nga kryetarja e Gjykatës së Kavajës, Entela Shedula për vitet 2003-2017.

Në deklaratën e parë të dorëzuar në ILDKPKI në vitin 2003, gjyqtarja Entela Shedula nuk deklaronte asnjë pasuri, ndërkohë që në fund të vitit 2017, pasuria e saj familjare kap vlerën e 11.4 milionë lekëve, duke shënuar një rritje mesatare vjetore prej 816 mijë lekësh.

Në fund të vitit 2017, pasuria e subjektit përbëhet nga pasuri të patundshme me vlerë të deklaruar prej 8.4 milionë lekësh, likujditete bankare prej 1.4 milionë lekësh, automjet me vlerë 939 mijë lekë si dhe kursime në cash prej 550 mijë lekësh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 29.3 milionë lekë. Paga nga funksioni e Znj. Shedula zë 52% të të ardhurave të familjes, ndërsa paga e bashkëshortit rreth 22%. Kryetarja e gjykatës së Kavajës deklaron gjithashtu të ardhura nga aktiviteti privat i bashkëshortit në masën 23%.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’  që identifikohen gjatë kontrollit. Kontrolli aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit nuk rezultoi me probleme për asnjërën nga deklaratat e Znj. Shedula.

Megjithatë, BIRN ka identifikuar si “flamur të kuq” deklarimet e saj për një shtëpi tre-katëshe të ndërtuar fillimisht pa leje.

Në vitin 2006, subjekti deklaron se ka kryer punime shtesë në objektin e zotëruar më parë në vlerën e 1.2 milionë lekëve. Për këtë investim, gjyqtarja ka deklaruar si burim një kredi bankare të marrë në vitin 2005.

Në vitin 2006, gjyqtarja Shedula deklaron se ka aplikuar për leje legalizimi për katin e tretë të shtëpisë së saj, e cila në atë kohë ishte e paregjistruar në ZRVPP.

Duke qenë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo është e ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *