Skeda e pasurisë së deklaruar – Antonela Prendi– Gjykata e Tiranës

Skeda
Gjyqtarja Antonela Prendi e Gjykatës së Tiranës do të përballet të enjten më 26 janar me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Firdes Shuli, Xhensila Pine dhe Olsi Komici. Antonela Prendi përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2005 dhe punon prej asaj kohe si gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë familjare të deklaruar nga gjyqtarja Antonela Prendi nga viti 2004 deri në fund të vitit 2018. [caption id="attachment_86401" align="aligncenter" width="620"] Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Antonela Prendi.[/caption] Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2004, gjyqtarja Antonela Prendi nuk zotëronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare është 10.7 milionë lekë. Ajo zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 9.6 milionë lekë, likujditete bankare prej 500 mijë lekësh, automjet me vlerë 411 mijë lekë si dhe kursime në cash prej 200 mijë eurosh. Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 21.7 milionë lekë, nga të cilat gati 59% kanë si burim pagën e gjyqtares Prendi dhe 40% nga pagat e familjarëve. Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme. Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” huatë e marra nga familjarët, të cilat shërbyen si burim për blerjen e një apartamenti. Në vitin 2011, subjekti deklaron një kontratë sipërmarrje për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 101m2 dhe çmim 69,690 euro, nga të cilat u paguan 35 mijë euro si këst i parë në lidhjen e kontratës. Burimi financiar i këstit të parë është 28 mijë euro përmes një kontrate huaje, 5 mijë euro hua nga babai dhe 2 mijë euro kursime familjare. Në vitin 2016, subjekti merr kredi afatgjatë me qëllim pagesën e këstit të fundit të blerjes së apartamentit me vlerë 3,475,000 lekë. Deklarata e pasurisë së vitit 2004 Deklarata e pasurisë së vitit 2005 Deklarata e pasurisë së vitit 2006 Deklarata e pasurisë së vitit 2007 Deklarata e pasurisë së vitit 2008 Deklarata e pasurisë së vitit 2009 Deklarata e pasurisë së vitit 2010 Deklarata e pasurisë së vitit 2011 Deklarata e pasurisë së vitit 2012 Deklarata e pasurisë së vitit 2013 Deklarata e pasurisë së vitit 2014 Deklarata e pasurisë së vitit 2015 Deklarata e pasurisë së vitit 2016 Deklarata e pasurisë së vitit 2017 Deklarata e pasurisë së vitit 2018 Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al
Skeda e pasurisë së deklaruar – Antonela Prendi– Gjykata e Tiranës

Gjyqtarja Antonela Prendi e Gjykatës së Tiranës do të përballet të enjten më 26 janar me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Firdes Shuli, Xhensila Pine dhe Olsi Komici.

Antonela Prendi përfundoi studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2005 dhe punon prej asaj kohe si gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet pasurinë familjare të deklaruar nga gjyqtarja Antonela Prendi nga viti 2004 deri në fund të vitit 2018.

Skeda e pasurisë së deklaruar nga gjyqtarja Antonela Prendi.

Në deklarimin për të herë të parë në vitin 2004, gjyqtarja Antonela Prendi nuk zotëronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2018, pasuria e saj familjare është 10.7 milionë lekë.

Ajo zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 9.6 milionë lekë, likujditete bankare prej 500 mijë lekësh, automjet me vlerë 411 mijë lekë si dhe kursime në cash prej 200 mijë eurosh.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 21.7 milionë lekë, nga të cilat gati 59% kanë si burim pagën e gjyqtares Prendi dhe 40% nga pagat e familjarëve.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 14 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Nga analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN identifikoi si “flamur të kuq” huatë e marra nga familjarët, të cilat shërbyen si burim për blerjen e një apartamenti.

Në vitin 2011, subjekti deklaron një kontratë sipërmarrje për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 101m2 dhe çmim 69,690 euro, nga të cilat u paguan 35 mijë euro si këst i parë në lidhjen e kontratës.

Burimi financiar i këstit të parë është 28 mijë euro përmes një kontrate huaje, 5 mijë euro hua nga babai dhe 2 mijë euro kursime familjare.

Në vitin 2016, subjekti merr kredi afatgjatë me qëllim pagesën e këstit të fundit të blerjes së apartamentit me vlerë 3,475,000 lekë.

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al